Actualiteit

Reactie Vereniging Hogescholen op nationaal actieplan voor diversiteit en inclusie

De Vereniging Hogescholen is positief over het nationaal actieplan voor diversiteit en inclusie in het wetenschappelijk onderzoek en het daarmee verbonden onderwijs. De minister presenteerde dat Actieplan vandaag in Leiden.

Het plan komt voort uit de toezegging die minister Van Engelshoven op de Europese Gender Summit in 2019 deed. Het geeft ambities en concrete acties om een inclusieve, diverse en veilige leer- en werkomgeving te creëren in het wetenschappelijk onderzoek en het daarmee verbonden onderwijs. In totaal zetten 9 partijen uit de wetenschap dinsdag hun handtekening onder het plan.

Het vandaag gepresenteerde actieplan is opgesteld door en gericht op de academische wereld. Die bijzondere aandacht is terecht. Diversiteit en inclusie zijn een gemeenschappelijke opgave, maar elke sector heeft eigen opdrachten. In de wetenschap staan excellentie en competitie centraal; het beroepsonderwijs leidt nieuwe professionals op voor op de beroepspraktijk.

Het hoger beroepsonderwijs ervaart diversiteit sinds decennia door de grote variëteit in de studentenpopulatie, de multiculturaliteit van de hogeschool, de ongelijkheid van kansen die daarbinnen kan bestaan en de spanning in de beroepspraktijk. Hogescholen spannen zich in om dat tegen te gaan, maar ook om studenten daarin weerbaar te maken. Hogescholen hebben daarbij veel oog voor studenten die meer weerstand moeten overwinnen om in onze samenleving hun weg te vinden. En er is er speciale aandacht voor het doorstromen van mbo-studenten naar hbo-opleidingen en we ijveren gedurig voor gelijke kansen bij het verkrijgen van een stageplek in het bedrijfsleven. Zo werkt het hbo als een emancipatiemotor in onze multiculturele samenleving. 

De hogescholen willen – vanuit hun eigenheid  – bijdragen aan een nationale aanpak van diversiteit en inclusie, hun kennis en ervaring inbrengen en op hun beurt leren van anderen.