Actualiteit

Met onder meer opleidingsaanbod hogescholen

Online platform Leeroverzicht gelanceerd

Vandaag is het online platform Leeroverzicht gelanceerd, dat het ministerie van OCW heeft ontwikkeld samen met onder meer de Vereniging Hogescholen. Dit is het eerste onafhankelijke opleidingsoverzicht op één plek met het meest complete aanbod van alle beschikbare opleidingen, cursussen en trainingen én alle bijbehorende financiële regelingen en subsidies.

Leeroverzicht is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW in samenspraak met het ministerie van SZW, de sociale partners en de onderwijskoepels. Het aanbod van opleidingen op leeroverzicht.nl zal steeds verder worden uitgebreid.  

Opleidingen
Op leeroverzicht.nl zijn onder meer de diploma-gerichte opleidingen van hogescholen opgenomen. Het hbo is cruciaal voor een Leven Lang Ontwikkelen. De veranderingen in de samenleving gaan razendsnel, waardoor beroepen veranderen, nieuwe beroepen ontstaan en oude verdwijnen. Het is meer dan ooit nodig dat mensen zichzelf ook tijdens hun professionele carrière blijven bij-, om- en herscholen. Hogescholen anticiperen daarop met niet alleen reguliere voltijds bachelor- en masteropleidingen, maar ook door deeltijdopleidingen voor mensen die al een baan hebben: de zij-instromers. Daarnaast ontsluit de site een deel van het cursusaanbod van hogescholen. Om in te schrijven voor een opleiding verwijst leeroverzicht.nl door naar de website van de opleider.

Financieringsvormen
De overheid of de werkgever vergoedt soms (gedeeltelijk) de kosten voor een opleiding. Op leeroverzicht.nl staan manieren om (een deel van) de opleiding te betalen. Het gaat om subsidies, leningen, beurzen, voorschotten en andere vormen van financiering. Om een subsidie aan te vragen verwijst leeroverzicht.nl door naar de organisatie die de subsidie geeft.

Onafhankelijk
Het platform is onafhankelijk en vertegenwoordigt geen commerciële belangen. Vanuit het Nationaal Groeifonds is voor de ontwikkeling van het Leeroverzicht geld beschikbaar gesteld. Het Leeroverzicht is één van de initiatieven uit het meerjarig actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen (2019–2022). Het bevorderen van de leercultuur in Nederland is het doel van dit programma.


Bronnen voor en uitleg van leeroverzicht.nl:


Een groeiend aantal hogescholen heeft op hun websites pagina's ingericht over hun cursussen, post-hbo-opleidingen of trainingen die voor STAP in aanmerking komen. Overzicht