Actualiteit

Onderhandelingen cao-hbo 2020 

Deze week hebben cao-partijen hun inzetten voor de nieuwe cao uitgewisseld en toegelicht. Daarmee zijn de onderhandelingen officieel gestart. De verschillen in de inzetten zijn op een aantal onderdelen zeer groot.

De huidige cao kent een looptijd tot 1 april 2020. In maart gaan cao-partijen in een aantal sessies met elkaar in gesprek om te bezien of de verschillen zich laten overbruggen en of zij kunnen komen tot een cao-akkoord.