Actualiteit

Ondanks afschaffen STAP-regeling blijft bij- en omscholen cruciaal

De Vereniging Hogescholen vreest dat de plotselinge afschaffing van de STAP-regeling tot gevolg heeft dat werknemers die willen bij- of omscholen de boot zullen missen in een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “De STAP-regeling was lang niet ideaal, dat hebben we ook meermaals gezegd. Maar het om- en bijscholen (Leven Lang Ontwikkelen) van mensen die al op de arbeidsmarkt zijn, blijft cruciaal voor zowel individuele werknemers als voor de arbeidsmarkt. Wij vragen ons nu nadrukkelijk af wat de vervolgstappen van het kabinet op dit vlak zullen zijn”.

Omstreden regeling
De STAP-regeling (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) was bedoeld om werknemers te stimuleren zich verder te ontwikkelen. De STAP-regeling was ook te beschouwen als een stap naar een andere leercultuur in ons land, waarbij opleidingen beter toegankelijk worden voor mensen die al werken. De regeling werd echter omstreden als gevolg van publiciteit over vermeend malafide cursusaanbiedingen. 

Steeds belangrijker
Maurice Limmen ziet het schrappen van de STAP-regeling als een bezuiniging voor de korte termijn. “Terwijl je ziet dat op de lange termijn beroepen steeds sneller veranderen, mede door de technologisering. Er verdwijnen ook beroepen. Bijscholen en omscholen wordt in de toekomst dus steeds belangrijker. Dat is een zaak van algemeen belang”. Mede om die reden wil de Vereniging Hogescholen dat de taak van Leven Lang Ontwikkelen wettelijk – en ook financieel – wordt ondergebracht bij het publiek bekostigde vervolgonderwijs van de universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen. 

Logisch en vertrouwd
Maurice Limmen: “Mensen die willen bij- of omscholen hebben behoefte aan een vertrouwde opleidingspartner. De hogeschool kennen ze vaak al en zit bovendien meestal dicht in de buurt. Hogescholen onderhouden nauw contact met de beroepenvelden en de werkgevers. Dat maakt ons tot een logische en vertrouwde instantie voor Leven Lang Ontwikkelen. Het is belangrijk dat het kabinet daar oog voor krijgt.”