Actualiteit

Ministers Van Engelshoven en Slob feliciteren pabo-afgestudeerden met diploma

Op 11 juli jl. hebben de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afstuderende pabo-studenten in het zonnetje gezet. Beide ministers waren bij een diploma-uitreiking aanwezig en spraken de aankomende docenten toe over het mooie vak dat ze hebben gekozen.

Minister Slob woonde de diploma-uitreiking bij aan De Haagse Hogeschool, waarbij hij ook vertelde over zijn eigen ervaringen als docent geschiedenis en maatschappijleer.

Verschil maken
Minister Van Engelshoven sprak de afgestudeerden toe bij Hogeschool Inholland. "De laatste weken voor de zomer zijn op het Ministerie en in de Kamer altijd erg druk. Maar deze datum staat al een tijdje omcirkeld in mijn agenda. Ik wil jullie graag persoonlijk laten weten hoe gelukkig ik ben met jullie keuze voor het basisonderwijs. Deze diploma-uitreiking leek me daarvoor uitermate geschikt", aldus de minister. "Je bent vanaf nu geschikt bevonden om het verschil te gaan maken in jonge mensenlevens!"

Om te onderstrepen welk belang zij hecht aan de keuze die mensen maken voor de opleiding docent basisonderwijs, nodigde zij aan het slot van haar toespraak de vers gediplomeerden alvast uit om op 21 januari 2020 naar Den Haag te komen. "Om mij en minister Slob te vertellen hoe het jullie vergaat", sloot zij haar toespraak af. 


(Fotografie Buro JP) 

Gerelateerd

Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen

Article

Werken aan meer differentiatie en specialisatie, waardoor een leraar meer mogelijkheden heeft en er meer onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda  “Samen toekomstbestendige leraren opleiden” die vandaag is aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Lees meer

Samen werken aan kwaliteit

Article

“Wat fijn om zoveel collega’s hier in Utrecht aanwezig te zien. Om niet alleen binnen de eigen instelling, maar ook met elkaar als pabo-docenten samen na te denken over onderwijskwaliteit. We hebben elkaar namelijk heel hard nodig in het vasthouden van die kwaliteit”, opende Barbara de Kort, voorzitter van Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO), vandaag de Landelijke kennisdeelochtend pabo in Utrecht. Centraal stonden de aan de kennisbases gerelateerde onderwerpen, namelijk ‘Curriculum.nu’ en ‘Profilering en specialisering op de pabo’. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer