Actualiteit

Ministers Van Engelshoven en Slob feliciteren pabo-afgestudeerden met diploma

Op 11 juli jl. hebben de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afstuderende pabo-studenten in het zonnetje gezet. Beide ministers waren bij een diploma-uitreiking aanwezig en spraken de aankomende docenten toe over het mooie vak dat ze hebben gekozen.

Minister Slob woonde de diploma-uitreiking bij aan De Haagse Hogeschool, waarbij hij ook vertelde over zijn eigen ervaringen als docent geschiedenis en maatschappijleer.

Verschil maken
Minister Van Engelshoven sprak de afgestudeerden toe bij Hogeschool Inholland. "De laatste weken voor de zomer zijn op het Ministerie en in de Kamer altijd erg druk. Maar deze datum staat al een tijdje omcirkeld in mijn agenda. Ik wil jullie graag persoonlijk laten weten hoe gelukkig ik ben met jullie keuze voor het basisonderwijs. Deze diploma-uitreiking leek me daarvoor uitermate geschikt", aldus de minister. "Je bent vanaf nu geschikt bevonden om het verschil te gaan maken in jonge mensenlevens!"

Om te onderstrepen welk belang zij hecht aan de keuze die mensen maken voor de opleiding docent basisonderwijs, nodigde zij aan het slot van haar toespraak de vers gediplomeerden alvast uit om op 21 januari 2020 naar Den Haag te komen. "Om mij en minister Slob te vertellen hoe het jullie vergaat", sloot zij haar toespraak af. 


(Fotografie Buro JP) 

Gerelateerd

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Article

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Lees meer

Staat van het Onderwijs: kwaliteit hoger onderwijs op peil gebleven   

Article

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde vandaag haar jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in coronatijd op peil is gebleven. De pandemie heeft bovendien weinig impact gehad op de studievoortgang van studenten. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het inspectierapport geeft aan dat hogescholen in crisistijd goed werk hebben geleverd, daar mogen we trots op zijn”. 

Lees meer

Pabo toegankelijker door extra ruimte voor entreetoetsen

Article

De Vereniging Hogescholen is tevreden over het feit dat mbo’ers en havisten meer tijd krijgen om te voldoen aan de vooropleidingseisen. Volgens voorzitter Maurice Limmen is de maatregel in lijn met het voornemen om meer pabo-studenten aan te trekken en te zorgen dat zij succesvol voor de klas verschijnen. “Op deze manier maken we de pabo toegankelijker, wat erg belangrijk is aangezien we door het lerarentekort staan te springen om leraren”.

Lees meer