Actualiteit

Meer aandacht suïcidepreventie

Een aantal instellingen werkt al langer samen met ‘113 Zelfmoordpreventie’ voor programma’s gericht op het voorkomen van suïcide. Met de ondertekening van de Agenda Suïcidepreventie willen hogescholen gezamenlijk beter worden in het signaleren van mensen die rondlopen met suïcidegedachten, zodat hulp sneller kan worden geboden. Naast de Vereniging Hogescholen tekenen ook de MBO Raad, PO-Raad en VO-Raad de Agenda Suïcidepreventie. Staatssecretaris Blokhuis van VWS stuurde de Agenda Suïcidepreventie in het najaar van 2020 naar de Tweede Kamer. Het officiële tekenmoment was donderdag 28 januari 2021.