Actualiteit

Mbo-scholen, hogescholen en universiteiten: Leven lang ontwikkelen door persoonlijk leerrecht per jaar

Iedere werkende Nederlander vanaf 27 jaar moet het basisrecht van één week scholing per jaar krijgen. Dat is de kern van het plan ‘Een leven lang ontwikkelen voor iedereen’ van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging van Universiteiten (VSNU). Dit plan is vandaag overhandigd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

“VH, MBO Raad en VSNU voelen een gezamenlijke publieke verantwoordelijkheid voor een leven lang ontwikkelen. Beroepenvelden veranderen immers in hoog tempo en daarmee ook de arbeidsmarkt. De coronacrisis versnelt dat nog eens. Wij willen dat iedereen écht de kans krijgt om te kunnen bij-, her- of omscholen,” zegt VH-voorzitter Maurice Limmen.

Onderwijs is een belangrijke schakel naar meer gelijke kansen, vinden de onderwijsverenigingen. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad: “Wij zijn voor een systeem van individuele leerrechten en bijbehorende bekostiging, omdat je op die manier zoveel mogelijk mensen toegang geeft tot het postinitieel onderwijs. Een individueel scholingsbudget neemt de drempel weg om mogelijkheden te benutten”. In de plannen krijgen werknemers met diploma tot mbo-niveau 2 een extra week leerrechten, in totaal twee weken.

Het plan ‘Leven lang ontwikkelen voor iedereen’ is een unieke samenwerking tussen mbo, hbo en wo. Samen pleiten de onderwijsverenigingen voor een plan met een nieuw en aanvullend systeem van publieke onderwijsbekostiging in de vorm van persoonlijke leerrechten. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Met dit plan willen wij, samen met het bedrijfsleven en de overheid, een doorbraak teweegbrengen in leven lang ontwikkelen. Als publieke onderwijsinstellingen is onze huidige wettelijke taak beperkt tot initieel onderwijs aan jongeren. Wij voorzien een publiek aanbod voor bij- en omscholing voor volwassenen van alle leeftijden en op alle niveaus, modulair aangeboden en gecertificeerd. Daar willen wij graag aan werken en we vragen het kabinet dit te faciliteren.’’ 

Gerelateerd

Instroom nieuwe hbo-studenten ongeveer gelijk aan vorig jaar

Article

De instroom van nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’23-’24 met een verschil van -0,3% ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met vorig studiejaar. Dit blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. De inschrijvingen voor masteropleidingen tonen een duidelijke stijging met 7%.

Lees meer

Deltapremie van €500.000 voor Janine Stubbe en Reint Jan Renes

Article

Lectoren Janine Stubbe van Codarts Rotterdam en Reint Jan Renes van Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn de winnaars van de derde editie van de Deltapremie, de toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Ze ontvangen beiden een premie van 500.000 euro voor hun grensverleggende onderzoek.

Lees meer

Principeakkoord over nieuwe cao hbo

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, hebben op woensdag 28 juni een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Partijen hebben afspraken gemaakt over enkele grote thema’s, namelijk werkdruk en vitaliteit, contracten en loonontwikkeling per 1 juli 2023. We hebben een gedifferentieerde loonontwikkeling per schaal afgesproken, waarbij de lagere schalen een hoger percentage loonsverhoging krijgen. De schalen 11 en 12 zijn verhoogd met een extra periodiek, waardoor deze beter aansluiten op de salarissen in de andere onderwijssectoren. Daarnaast volgt in september 2023 een eenmalige uitkering ter hoogte van 833 euro bij een fulltime dienstverband.

Lees meer