Actualiteit

Mbo-scholen, hogescholen en universiteiten: Leven lang ontwikkelen door persoonlijk leerrecht per jaar

Iedere werkende Nederlander vanaf 27 jaar moet het basisrecht van één week scholing per jaar krijgen. Dat is de kern van het plan ‘Een leven lang ontwikkelen voor iedereen’ van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging van Universiteiten (VSNU). Dit plan is vandaag overhandigd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

“VH, MBO Raad en VSNU voelen een gezamenlijke publieke verantwoordelijkheid voor een leven lang ontwikkelen. Beroepenvelden veranderen immers in hoog tempo en daarmee ook de arbeidsmarkt. De coronacrisis versnelt dat nog eens. Wij willen dat iedereen écht de kans krijgt om te kunnen bij-, her- of omscholen,” zegt VH-voorzitter Maurice Limmen.

Onderwijs is een belangrijke schakel naar meer gelijke kansen, vinden de onderwijsverenigingen. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad: “Wij zijn voor een systeem van individuele leerrechten en bijbehorende bekostiging, omdat je op die manier zoveel mogelijk mensen toegang geeft tot het postinitieel onderwijs. Een individueel scholingsbudget neemt de drempel weg om mogelijkheden te benutten”. In de plannen krijgen werknemers met diploma tot mbo-niveau 2 een extra week leerrechten, in totaal twee weken.

Het plan ‘Leven lang ontwikkelen voor iedereen’ is een unieke samenwerking tussen mbo, hbo en wo. Samen pleiten de onderwijsverenigingen voor een plan met een nieuw en aanvullend systeem van publieke onderwijsbekostiging in de vorm van persoonlijke leerrechten. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Met dit plan willen wij, samen met het bedrijfsleven en de overheid, een doorbraak teweegbrengen in leven lang ontwikkelen. Als publieke onderwijsinstellingen is onze huidige wettelijke taak beperkt tot initieel onderwijs aan jongeren. Wij voorzien een publiek aanbod voor bij- en omscholing voor volwassenen van alle leeftijden en op alle niveaus, modulair aangeboden en gecertificeerd. Daar willen wij graag aan werken en we vragen het kabinet dit te faciliteren.’’ 

Gerelateerd

Onderwijsorganisaties trekken samen op voor tentamenuitzondering avondklok

Article

Het kabinet bericht vandaag dat er een nationale avondklok komt, zonder uitzondering voor noodzakelijk onderwijs. Onderwijsorganisaties ISO, LSVb, JOB, MBO-raad, VH en VSNU  trekken samen op en pleiten in een brief aan de Tweede Kamer om een uitzondering te maken voor studenten die in de avonduren na een examen of tentamen naar huis moeten reizen. De organisaties hebben overigens alle begrip voor de noodzaak om extra maatregelen te nemen om de bestrijding van het coronavirus tegen te gaan.

Lees meer

Pabo en verpleegkunde favoriet bij nieuwe hbo-studenten

Article

Beroepen in de publieke sector met flinke personeelstekorten zijn populair bij eerstejaars hbo-studenten. Het aantal aanmeldingen voor de opleiding tot leraar in het basisonderwijs steeg met 33,5% van 5243 vorig jaar tot 7000 in 2020. Ook verpleegkunde is populair: daar is de toename ten opzichte van vorig jaar 16,7%: van 5896 aanmeldingen vorig jaar tot 6878 dit jaar. Dit blijkt uit de aanmeldcijfers in het hbo tot en met 5 oktober 2020, die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceert. Definitieve instroomcijfers volgen later dit studiejaar.

Lees meer

Vereniging Hogescholen zet in op vergroten dynamiek beroepsbevolking

Article

De Vereniging Hogescholen (VH) – de belangenbehartiger van de 36 hogescholen in ons land – constateert dat het kabinet met de presentatie van de rijksbegroting 2021 kiest voor stabiliteit in het hoger beroepsonderwijs. Voorzitter Maurice Limmen van de VH: “Wij constateren dat het hbo verder moet doorgaan op de routes die we al hebben ingezet, namelijk ervoor zorgen dat studenten zich tijdens en na hun hbo-opleiding kunnen ontplooien in de beroepspraktijk. Nederland heeft hun kennis en creativiteit in de komende jaren hard nodig om uit de crisis te komen.”

Lees meer