Actualiteit

Mbo-scholen, hogescholen en universiteiten: Leven lang ontwikkelen door persoonlijk leerrecht per jaar

Iedere werkende Nederlander vanaf 27 jaar moet het basisrecht van één week scholing per jaar krijgen. Dat is de kern van het plan ‘Een leven lang ontwikkelen voor iedereen’ van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging van Universiteiten (VSNU). Dit plan is vandaag overhandigd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

“VH, MBO Raad en VSNU voelen een gezamenlijke publieke verantwoordelijkheid voor een leven lang ontwikkelen. Beroepenvelden veranderen immers in hoog tempo en daarmee ook de arbeidsmarkt. De coronacrisis versnelt dat nog eens. Wij willen dat iedereen écht de kans krijgt om te kunnen bij-, her- of omscholen,” zegt VH-voorzitter Maurice Limmen.

Onderwijs is een belangrijke schakel naar meer gelijke kansen, vinden de onderwijsverenigingen. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad: “Wij zijn voor een systeem van individuele leerrechten en bijbehorende bekostiging, omdat je op die manier zoveel mogelijk mensen toegang geeft tot het postinitieel onderwijs. Een individueel scholingsbudget neemt de drempel weg om mogelijkheden te benutten”. In de plannen krijgen werknemers met diploma tot mbo-niveau 2 een extra week leerrechten, in totaal twee weken.

Het plan ‘Leven lang ontwikkelen voor iedereen’ is een unieke samenwerking tussen mbo, hbo en wo. Samen pleiten de onderwijsverenigingen voor een plan met een nieuw en aanvullend systeem van publieke onderwijsbekostiging in de vorm van persoonlijke leerrechten. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Met dit plan willen wij, samen met het bedrijfsleven en de overheid, een doorbraak teweegbrengen in leven lang ontwikkelen. Als publieke onderwijsinstellingen is onze huidige wettelijke taak beperkt tot initieel onderwijs aan jongeren. Wij voorzien een publiek aanbod voor bij- en omscholing voor volwassenen van alle leeftijden en op alle niveaus, modulair aangeboden en gecertificeerd. Daar willen wij graag aan werken en we vragen het kabinet dit te faciliteren.’’ 

Gerelateerd

Hogescholen en universiteiten publiceren gezamenlijke richtlijn voor protesten

Article

Kennis en kritische geluiden zijn het kloppend hart van hogescholen en universiteiten. Daarbij horen inhoudelijke debatten en ook de mogelijkheid om te protesteren. In Nederland geldt dat mensen het recht hebben op vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering en betoging. Universiteiten en hogescholen ondersteunen dat van harte. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Protesteren blijft gewoon mogelijk op hogescholen. Tegelijkertijd staan hogescholen voor onderwijs in een klimaat waarin àlle meningen gewisseld kunnen worden en iedereen zich veilig moet kunnen voelen. Met het oog hierop is deze gezamenlijke richtlijn opgesteld om duidelijk maken wat wel en niet mag in en rond onze gebouwen.”

Lees meer

Hogescholen maken bindende afspraken om instroom internationale studenten beperkt en in balans te houden

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een voorstel tot zelfregie op de instroom van internationale studenten aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Minister Dijkgraaf (OCW) had de sector om dit voorstel gevraagd. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het aantal internationale studenten in het hbo is beperkt en in balans, om ook in de toekomst dit evenwicht te behouden nemen we nu maatregelen. Zo versterken we de voordelen van internationalisering en beperken we de nadelen. Met dit voorstel willen hogescholen sturen op het aantal internationale studenten en op een gerichte instroom. Hogescholen nemen zo hun verantwoordelijkheid.”

Lees meer

Instroom nieuwe hbo-studenten ongeveer gelijk aan vorig jaar

Article

De instroom van nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’23-’24 met een verschil van -0,3% ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met vorig studiejaar. Dit blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. De inschrijvingen voor masteropleidingen tonen een duidelijke stijging met 7%.

Lees meer