Actualiteit

Leven Lang Ontwikkelen thema op nieuwjaarsreceptie Vereniging Hogescholen

"Mijn belangrijkste vraag van vandaag is hoe we mensen, die glazig gaan kijken bij woorden als zelfregie en voor wie school nooit een hobby was, kunnen motiveren om toch weer te gaan leren. Dat raakt aan de emancipatiefunctie van het hbo", aldus voorzitter Maurice Limmen op 17-1 jl. tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. In zijn toespraak stond het thema Leven Lang Ontwikkelen centraal. 

Bij bijvoorbeeld Saxion hebben ze daar een antwoord op, zo ervoer Limmen tijdens een recent bezoek aan de hogeschool. Daar komen op een Open Avond van de Parttime School werkgevers zoals ziekenhuizen en hightech-bedrijven om in samen met werknemers in gesprek te gaan over de mogelijkheden om te switchen van carrière of bij te leren. "Op deze manier wordt dat heel concreet en wordt ze soms zelfs al een contract aangeboden, terwijl ze nog een opleiding moeten gaan volgen. Die zekerheid is zo belangrijk!", benadrukte Limmen in zijn nieuwjaarstoespraak.

Aansluitend was de vloer voor Jos Sanders, als lector werkzaam bij het Lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij onderzoekt hoe een leven lang leren voor iedereen vanzelfsprekend kan worden. Positieve leerervaringen spelen een belangrijke rol. Samen met onderwijs, overheid, bedrijfsleven en HR(D)-professionals zoeken hij met zijn collega's van het lectoraat uit hoe positieve leerervaringen tot stand komen, en of en hoe die kunnen bijdragen aan de attitude en motivatie voor leven lang leren en aan duurzame inzetbaarheid.

Tijdens zijn presentatie op de nieuwjaarsreceptie vroeg hij zich af of diploma's nog heel lang houdbaar zijn, of dat we niet veel meer skills moeten gaan valideren. Het lectoraat werkt aan de ontwikkeling van zogenaamde ‘skills intensieve werkplekken’. Professionals ontwikkelen hier informeel, dus op de werkplek, nieuwe kennis en vaardigheden, die door de werkgever(s) op waarde wordt geschat en erkend. Dat is belangrijk gezien de enorme dynamiek in en op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw. 

Gerelateerd

Omscholingstraject Make IT Work Hogeschool van Amsterdam wint Pro-Motor Award 2018

Actualiteit

Omscholingstraject Make IT Work van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft dit jaar de Pro-Motor Award 2018 gewonnen. De jaarlijkse prijs voor een ambitieus idee werd woensdagavond 28 november uitgereikt door Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. De award stimuleert onderscheidende samenwerkingen tussen het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid.

Lees meer

Goede regionale samenwerking mbo - hbo bepaalt succes Associate degree

Actualiteit

De eerste landelijke Associate degree conferentie, die vandaag plaatsvindt, illustreert prachtige voorbeelden van regionale samenwerking die het succes van de Associate degree mede bepalen. Ton Heerts, voorzitter van de MBO-raad, en Jan Bogerd, portefeuillehouder Onderwijs van de Vereniging Hogescholen, bevestigden deze samenwerking met een gezamenlijk convenant. “Dit convenant is een stimulans voor verdere regionale samenwerking. Laten we vooral van elkaars expertise, kennis en ervaring gebruik maken”, aldus Jan Bogerd.

Lees meer

Flexibilisering in hbo trekt meer studenten

Actualiteit

Na jaren van gestage terugloop van het aantal deeltijdstudenten is vanaf 2014 de weg omhoog ingeslagen. Vanaf 2016 zien we zelfs een extra sterk herstel. Begonnen in 2014 nog 8.993 studenten aan een hbo opleiding in deeltijd, in 2017 waren dat er al 10.445. De voorlopige cijfers voor 2018 geven zelfs een groei aan van 9,3% ten opzichte van 2017. Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Leven Lang Leren op 9 oktober a.s. in de Tweede Kamer, brengen we de ontwikkelingen van het deeltijdonderwijs van de hogescholen in dit position paper graag onder uw aandacht.

Lees meer