Actualiteit

Leven Lang Ontwikkelen thema op nieuwjaarsreceptie Vereniging Hogescholen

"Mijn belangrijkste vraag van vandaag is hoe we mensen, die glazig gaan kijken bij woorden als zelfregie en voor wie school nooit een hobby was, kunnen motiveren om toch weer te gaan leren. Dat raakt aan de emancipatiefunctie van het hbo", aldus voorzitter Maurice Limmen op 17-1 jl. tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. In zijn toespraak stond het thema Leven Lang Ontwikkelen centraal. 

Bij bijvoorbeeld Saxion hebben ze daar een antwoord op, zo ervoer Limmen tijdens een recent bezoek aan de hogeschool. Daar komen op een Open Avond van de Parttime School werkgevers zoals ziekenhuizen en hightech-bedrijven om in samen met werknemers in gesprek te gaan over de mogelijkheden om te switchen van carrière of bij te leren. "Op deze manier wordt dat heel concreet en wordt ze soms zelfs al een contract aangeboden, terwijl ze nog een opleiding moeten gaan volgen. Die zekerheid is zo belangrijk!", benadrukte Limmen in zijn nieuwjaarstoespraak.

Aansluitend was de vloer voor Jos Sanders, als lector werkzaam bij het Lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij onderzoekt hoe een leven lang leren voor iedereen vanzelfsprekend kan worden. Positieve leerervaringen spelen een belangrijke rol. Samen met onderwijs, overheid, bedrijfsleven en HR(D)-professionals zoeken hij met zijn collega's van het lectoraat uit hoe positieve leerervaringen tot stand komen, en of en hoe die kunnen bijdragen aan de attitude en motivatie voor leven lang leren en aan duurzame inzetbaarheid.

Tijdens zijn presentatie op de nieuwjaarsreceptie vroeg hij zich af of diploma's nog heel lang houdbaar zijn, of dat we niet veel meer skills moeten gaan valideren. Het lectoraat werkt aan de ontwikkeling van zogenaamde ‘skills intensieve werkplekken’. Professionals ontwikkelen hier informeel, dus op de werkplek, nieuwe kennis en vaardigheden, die door de werkgever(s) op waarde wordt geschat en erkend. Dat is belangrijk gezien de enorme dynamiek in en op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw.