Actualiteit

Leven Lang Ontwikkelen thema op nieuwjaarsreceptie Vereniging Hogescholen

"Mijn belangrijkste vraag van vandaag is hoe we mensen, die glazig gaan kijken bij woorden als zelfregie en voor wie school nooit een hobby was, kunnen motiveren om toch weer te gaan leren. Dat raakt aan de emancipatiefunctie van het hbo", aldus voorzitter Maurice Limmen op 17-1 jl. tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. In zijn toespraak stond het thema Leven Lang Ontwikkelen centraal. 

Bij bijvoorbeeld Saxion hebben ze daar een antwoord op, zo ervoer Limmen tijdens een recent bezoek aan de hogeschool. Daar komen op een Open Avond van de Parttime School werkgevers zoals ziekenhuizen en hightech-bedrijven om in samen met werknemers in gesprek te gaan over de mogelijkheden om te switchen van carrière of bij te leren. "Op deze manier wordt dat heel concreet en wordt ze soms zelfs al een contract aangeboden, terwijl ze nog een opleiding moeten gaan volgen. Die zekerheid is zo belangrijk!", benadrukte Limmen in zijn nieuwjaarstoespraak.

Aansluitend was de vloer voor Jos Sanders, als lector werkzaam bij het Lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij onderzoekt hoe een leven lang leren voor iedereen vanzelfsprekend kan worden. Positieve leerervaringen spelen een belangrijke rol. Samen met onderwijs, overheid, bedrijfsleven en HR(D)-professionals zoeken hij met zijn collega's van het lectoraat uit hoe positieve leerervaringen tot stand komen, en of en hoe die kunnen bijdragen aan de attitude en motivatie voor leven lang leren en aan duurzame inzetbaarheid.

Tijdens zijn presentatie op de nieuwjaarsreceptie vroeg hij zich af of diploma's nog heel lang houdbaar zijn, of dat we niet veel meer skills moeten gaan valideren. Het lectoraat werkt aan de ontwikkeling van zogenaamde ‘skills intensieve werkplekken’. Professionals ontwikkelen hier informeel, dus op de werkplek, nieuwe kennis en vaardigheden, die door de werkgever(s) op waarde wordt geschat en erkend. Dat is belangrijk gezien de enorme dynamiek in en op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw. 

Gerelateerd

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel

Actualiteit

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”We doen dit alles vanuit de basisgedachte dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. We willen ervoor zorgen dat Nederlandse studenten sneller op de voor hen meest geschikte opleiding terecht komen.“ VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “We willen samen stappen zetten om het stelsel van hoger onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Met meer samenwerking kunnen we meer betekenen voor studenten en maatschappij.”

Lees meer

Reactie op rapport SEO over leerrechten voor elke burger

Actualiteit

"Het belang van Leven Lang Ontwikkelen kan niet genoeg worden benadrukt. Daarom is het goed dat het SEO-rapport ‘Leerrechten doorgerekend’ de mogelijkheden verkent om scholing voor werkenden toegankelijker te maken. De Vereniging Hogescholen ziet aanknopingspunten in het rapport, vooral als het gaat om het bij- en omscholen op het reeds behaalde niveau. De hogescholen hebben daarom ook al eerder gepleit voor extra leerrechten voor hbo-alumni die een (onderdeel van een) tweede bachelor willen doen. Dit is een belangrijk middel om tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Lees meer

Verbazing over adviesrapport AWTI

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen heeft met verbazing kennis genomen van het advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de toekomst van het Nederlands stelsel van Hoger onderwijs. Het rapport stelt terecht dat het hoger onderwijs van hoge kwaliteit is en grijpt terug op bekende voorstellen om de kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met recente besluiten (sectorakkoorden), initiatieven die in de beginfase van uitvoering zijn (Wetenschapsagenda) en lopende gesprekken (zoals die tussen de VH en de VSNU). De aanbevelingen berusten vervolgens op centralistische planvorming, waarvan is aangetoond dat dit niet werkt.

Lees meer