Actualiteit

Manieren om onder bijzondere omstandigheden stress voor studenten met ondersteuningsvraag te verminderen

Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn publiceert Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd

De Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn heeft de Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd uitgebracht. In de werkgroep zijn de Vereniging Hogescholen, VSNU, Universiteit voor Humanistiek, ISO, LSVb, ECIO en het ministerie van OCW vertegenwoordigd. De handreiking heeft als doel om de onderwijsinstellingen praktisch te ondersteunen met inspirerende voorbeelden en aandachtspunten voor toegankelijk studeren, met het oog op het aankomende studiejaar 2020-2021 en de herstart van het fysieke onderwijs in september 2020.

Toegankelijk inclusief onderwijs is bepalend voor het welzijn van studenten met een ondersteuningsvraag. Onderwijsinstellingen hebben vanwege het coronavirus snel moeten omschakelen naar digitaal onderwijs en begeleiding op afstand. Een uitdaging die zowel resulteerde in mooie initiatieven als de ervaring van obstakels op het gebied van studentenwelzijn.

Met deze handreiking onderstreept de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn het belang van maatwerk door het aanbieden van informatie en voorzieningen voor studenten met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs, zodat zij hun weg kunnen vinden en ook hun eigen verantwoordelijkheid hierin kunnen nemen.