Actualiteit

Flex Your Future - 15 november 2018

Inspirerende conferentie over flexibel deeltijdonderwijs voor volwassenen

Het was een inspirerende eerste conferentie over flexibel deeltijdonderwijs voor volwassenen, bij Saxion in Deventer op 15 november jl. De organiserende hogescholen* lieten zien welke weg ze zijn ingeslagen. En wat dat de studenten kan opleveren. Werkgevers waren duidelijk geprikkeld door de voorbeelden die werden gedeeld. Uit die voorbeelden bleek wat er allemaal al mogelijk is bij de hogescholen. Maar er was ook veel aandacht voor wat er nog beter kan. 

Van elkaar leren
Want van elkaar leren is van groot belang. Als het niet lukt om snel genoeg te ontwikkelen, blijven we de veranderingen niet voor, zo spiegelde futuroloog Richard van Hooijdonk de aanwezigen voor. Er zijn uit het verleden talloze voorbeelden van bedrijven of sectoren waarin dat onvoldoende lukte. Denk aan Kodak die, toen de digitale camera al bestond, investeerde in een high-tech fotorolletjes-fabriek. En juist in het onderwijs is innovatie van groot belang, want dáár worden de innovators van de toekomst opgeleid.

Leven lang ontwikkelen
Bedrijven hebben leven lang ontwikkelen steeds vaker hoog op de agenda, zo bleek. Ze snappen dat je met goed opgeleide mensen de veranderingen voorblijft. En ook medewerkers zien steeds vaker de kans om zich te ontwikkelen. Om in het bedrijf vooruit te kunnen en ook om op een betere manier een bijdrage te leveren aan de samenwerking. 

Hogescholen spelen hier op in door arrangementen op maat aan te bieden. Die zien er anders uit dan vroeger. Het onderwijs past beter bij mensen die het combineren met werken en met het hebben van een gezin. Het gaat dus om onderwijs online, op school en op het werk; net wat het beste bij de individuele student past. Daar werden gedurende de conferentie in deelsessies talloze voorbeelden van gegeven. Er waren ook voorbeelden van manieren waarop het onderwijs meer efficiënt gemaakt wordt. Bijvoorbeeld door de vaardigheden en kennis die mensen al hebben te erkennen en te valideren. Zo ontstaan kortere routes  naar het diploma. 

Flexibeler vormen deeltijdonderwijs
Het belang van dit alles werd tijdens de conferentie ook onderstreept door het ministerie van OCW, vertegenwoordigd door Directeur Generaal hoger onderwijs Marcelis Boereboom. Hij ging in gesprek met Anka Mulder, voorzitter van het college van bestuur van Saxion. Zij waren het er over eens dat het goed is dat er nu zorgvuldig wordt geëxperimenteerd met flexibeler vormen van deeltijdonderwijs. Het is van belang die ontwikkeling goed te volgen en er uiteindelijk conclusies voor structureel beleid aan te verbinden. Daarbij onderstreepten beiden dat de behoeften van de doelgroep werkenden heel anders is dan de behoeften van studenten die net van de middelbare school komen.

Dilemma's en oplossingen
Kortom, de conferentie onderstreepte dat werkgevers, studenten, overheid en onderwijsinstellingen een stap naar elkaar toe zetten op weg naar een leven lang ontwikkelen. Al deze partijen spraken in een afsluitend panelgesprek met elkaar over een aantal dilemma’s voor de toekomst. Alle aanwezigen hadden zich gedurende de dag ook over die dilemma’s gebogen in de ‘dilemmacarrousel’. Die dilemma’s (zie bijlage hieronder) en de voorgestelde oplossingen reizen mee naar de volgende conferentie in de reeks. Die vindt plaats in Rotterdam op 11 april 2019.


Impressie


Deze conferentie werd georganiseerd door:  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Saxion, Windesheim, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en de Fotovakschool. Zie ook: aankondiging conferentie

(Fotografie: Rens Kingsma)