Bijeenkomst

Flex your Future

Update 22-11-2018: verslag in woord en beeld van deze conferentie

Hoe flexibel bent u? En hoe toekomstgericht en flexibel is uw organisatie? De continu veranderende omgeving vraagt veel flexibiliteit en toekomstgerichtheid van medewerkers én organisatie. Hoe kunnen wij hier flexibel op meebewegen? En belangrijker; wat kan het hoger onderwijs voor u betekenen? Laat u inspireren bij de conferentie Flex your Future. Dit event wilt u niet missen!

Flex your Future
Flex your Future is een inspirerende conferentie gericht op de toekomst, waar u kunt netwerken en op een interactieve manier antwoorden krijgt over duurzame inzetbaarheid. Een interactieve setting waar we vanuit uw input ons flexibele opleidingsaanbod kunnen verbeteren.

Programma

12.00 - 12.30 uur Ontvangst met lunch
12.30 - 12.45 uur Welkom door dagvoorzitter Anouschka Laheij
12.45 - 13.00 uur Interview Flex your Future. Met Marcelis Boereboom, directeur-generaal van het ministerie van OCW en Anka Mulder, collegevoorzitter Saxion hogescholen
13.00 - 14.00 uur Futuroloog Richard van Hooijdonk
14.15 - 14.45 uur Interactieve sessies 
14.45 - 15.15 uur Korte pauze
15.15 - 15.45 uur Interactieve sessies 
15.45 - 16.00 uur Korte pauze
16.00 - 16.30 uur Reizende Dilemma-carrousel met onderwijs, bedrijfsleven, onderwijsnemer en zaal
16.30 - 17.00 uur Slotact
17.00 - 18.00 uur Borrel

Interactieve sessies

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
De samenwerking tussen werkveld en onderwijs bij de ontwikkeling van de Bachelor Social Work in deeltijd
Hoe heeft de opleiding dit gedaan in continu contact met het werkveld? En hoe zorgt de opleiding om het werkveld blijvend te betrekken bij de opleidingsinhoud?

 • Social Work stelt nadrukkelijk dat we opleiden met het werkveld en niet voor het werkveld!
 • Social Work wordt continu geïnspireerd en gevoed door het werkveld
 • Op alle eindkwalificaties van de Associate degree- en bachelorpleidingen werkt Social Work met werkveldexaminatoren die formeel zijn aangewezen door de examencommissie
 • Een deel van ons curriculum is ontwikkeld met professionals uit het werkveld

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
De samenwerking van de HAN met de installatiebranche
Sinds enige tijd werkt de HAN actief samen met werkgevers in de installatiebranche. Wat is het resultaat van deze samenwerking?

 • De ontwikkeling van een nieuwe opleiding Associate degree Gebouw Gebonden Installatietechniek
 • Structurele samenwerkingsverbanden tussen onderzoek, onderwijs en werkveld

Tijdens deze inspiratiesessie nemen we u mee in de samenwerking op alle organisatieniveaus (strategisch, tactisch en operationeel) waardoor we de verbindingen maken die relevant zijn voor de sector en de (aankomende) deeltijdstudenten.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
De ontwikkeling van de opleiding Retailmanagement en leiderschap 
Hoe kan een samenwerking leiden tot het ontwikkelen van een opleiding? Het initiatief voor de opleiding Retailmanagement en leiderschap is ontstaan uit een samenwerking tussen de HAN, de Rabobank in Zutphen, de stadsmanager in Zutphen, Retailkitchen en de GMS Group. De opleiding is opgezet om retailers de juiste handvatten te geven om een op innovatie gerichte, toekomstbestendige bedrijfsstrategie te ontwikkelen. De opleiding voorziet in de groeiende behoefte om kennis op dit gebied te vergroten. 

Voor wie is de opleiding?

 • De opleiding is voor retailers die beschikken over een hbo werk- en denkniveau (hbo-diploma is niet vereist) en een aantal jaren werkzaam zijn als retailer.
 • Voor mensen die (mede) eigenaar zijn van één of meerdere (fysieke) winkels of de beoogd opvolger zijn.
 • Voor mensen die zichzelf en hun winkel(s) willen klaarstomen voor de toekomst. 

Gemeente Apeldoorn, zorginstellingen en onderwijs door Saxion Parttime School (hbo) en Aventus (mbo)
Het verbrede leerpad Apeldoorn; samenwerking tussen zorgorganisaties, gemeente en onderwijs
Door de tekorten in de zorg hebben de gemeente en zorgorganisaties in de gemeente Apeldoorn de handen in elkaar geslagen in het project de Verbrede Leerpaden. Het doel van het project is om medewerkers in de gemeente Apeldoorn te behouden voor de zorg en om ook nieuwe medewerkers aan te trekken in de zorg. De oplossing is een intensieve samenwerking tussen zorgorganisaties en het onderwijs in het opleiden van personeel. Medewerkers in opleiding worden in de praktijk door meerdere organisaties in de gemeente Apeldoorn opgeleid. Het 1e resultaat is dat er 25 zijinstromers (van mbo naar hbo) opgeleid worden in het verbrede leerpad. Een volgende stap is de samenwerking tussen zorgorganisaties in het "uitwisselen" van personeel. Bij deze uitdaging is een verbindende schakel nodig; de gemeente! Verdere 'lessons learned' en tips komen aan bod in de interactieve sessie.

Saxion Parttime School en Libereaux
Flexibel en efficiënt opleiden door werkervaring te valideren
Om de toegankelijkheid van het onderwijs voor de werkende professional te vergroten, heeft Saxion Parttime School (SPS) een valideringsaanpak ontwikkeld. Met de valideringsaanpak kan een professional laten zien welke opleidingsgerelateerde werkervaring hij of zij op hbo-niveau heeft. Door deze werkervaring op een systematische manier te erkennen, kan de professional vrijstelling krijgen voor delen van een opleiding. Dit leidt tot een persoonlijke en flexibele onderwijsroute waarbij een professional zich alleen richt op de modules die hij of zij nog niet beheerst. Tijdens de interactieve sessie komt aan de orde:

 • Hoe de valideringsaanpak eruit ziet
 • Hoe er tot de valideringsaanpak gekomen is
 • Welke keuzes er gemaakt zijn
 • Waar tegenop gelopen is

Onderwerpen als 'samenwerking met het werkveld', 'holistisch denken' en 'verwachtingsmanagement' komen hierbij aan bod.

Windesheim
Gesprekskaart voor verkenning van scholingsscenario's op maat
Bij de deeltijdopleidingen Gezondheid en Welzijn van Windesheim draait een project om "samen opleiden" te versterken. Het uitgangspunt is de scholingsbehoefte van organisaties. Eén van de resultaten van dit project is een 'gesprekskaart'. Met de gesprekskaart verkennen een opleiding en een organisatie de verschillende scholingsscenario's met elkaar aan de hand van de specifieke behoeftes van de organisatie. Hierbij komen ook de kritische succesfactoren aan bod. De gesprekskaart is geschikt om te gebruiken bij alle scholingsvragen waarbij 'samen opleiden' met werkplekleren het uitgangspunt is. Opleidingen kunnen zelfs ter voorbereiding op een verkennend gesprek een gepersonaliseerde versie maken voor de organisatie. In deze sessie vertelt Windesheim alles over de gesprekskaart en deelt haar ervaringen. Daarnaast gaat Windesheim graag in gesprek over de behoefte en mogelijkheden om samen op te leiden.

Windesheim
Omscholen tot verpleegkundige bij Windesheim
De media staan er vol van. Het actuele tekort aan verpleegkundigen is enorm. En dit zal alleen maar toenemen! Ook binnen andere sectoren is er sprake van (of ontstaat op korte termijn) een tekort aan gekwalificeerde werknemers. De deeltijdopleiding Verpleegkunde van Windesheim ziet het daarom als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om naast het 'opscholen' van verpleegkundigen mbo-4, zich ook te richten op de 'carrièreswitchers'. Dit vraagt aanpassingsvermogen van alle partijen. De opleiding staat voor de uitdaging om de student zo snel mogelijk uit te rusten met verpleegkundige basisvaardigheden om in de praktijk ingezet te kunnen worden. De student, meestal 'vakvolwassen' professional in een ander beroep, start als novice in de opleiding en in de beroepspraktijk. De instelling moet de begeleiding afstemmen op enerzijds een volwassen kritische professional, anderzijds op een nieuwkomer in het vak. In deze sessie zal deeltijdstudent Simone haar ervaringen als carrièreswitcher binnen de deeltijdopleiding Verpleegkunde delen. Daarnaast gaat Windesheim graag in gesprek over de aandachtspunten voor opleiding, student en organisatie wanneer een opleidingstraject zich richt op de carrièreswitchers.

Hanzehogeschool Groningen, Academie voor Sociale Studies
Flexibiliseren met Virtual Reality
Sinds 2017 werkt de Academie voor Sociale Studies samen met online bibliotheek Vrendle aan de toepassing van Virtual Reality (VR) in het onderwijs. Vrendle is een onlinebibliotheek met 360 graden video's, die inzetbaar zijn bij behandeling, training en ter ontspanning. Vrendle is met verschillende zorgorganisaties ontwikkeld om VR in te zetten in de zorg en het onderwijs. Onder VR verstaan we alle vormen van gesimuleerde omgevingen waarin gebruikers worden ondergedompeld in een ervaring die voor hen op dat moment levensecht is. De beelden die je binnen in een VR-bril ziet kunnen bestaan uit filmmateriaal, een 3D-omgeving die door de computer wordt gegenereerd of een combinatie hiervan. Naast het gebruik van de groeiende bibliotheek van Vrendle ontwikkelde de Hanzehogeschool zelf ook content. Er zijn twee filmpjes gemaakt over hoe het is om te leven met een verstandelijke beperking (LVB). Dit schooljaar wordt VR ingezet in het curriculum met als doel de trainingsskills en empathie van studenten te vergroten. VR wordt bijvoorbeeld ingezet bij gespreksvoering en ter voorbereiding op stages. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor onderzoek voor studenten. De volgende stap is VR in te zetten samen met studenten in het werkveld. Ervaar in deze workshop wat VR is, wat het met je doet en welke mogelijkheden het biedt!

Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Engineering
Engineering your future; hoe zorg je dat een 'leven lang ontwikkelen' impact heeft in jouw organisatie?
De continu veranderende (werk)omgeving vraagt veel flexibiliteit en toekomstgerichtheid van medewerkers én organisatie. Opleidingstrajecten prikkelen werknemers en dagen hen uit. Ze verbreden zich en leren samenwerken, stellen kritische vragen en analyseren vraagstukken. Het geeft hen de professionele competenties om veranderingen op te pakken. Maar hoe bepaalt een organisatie welke opleidingsbehoefte er is? En hoe vul je deze opleidingsbehoefte in? Met een incompanytraject of een leergang? Stuur je ze naar een deeltijdopleiding? En wat mag de studiebelasting zijn? Engineering deeltijd heeft veel ervaring met het opleidingen van professionals in de techniek, ook buiten de gebaande paden. In de loop der jaren heeft ze een protfolio aan 'best practises' verzameld door outside-the-box opleidingstrajecten samen te stellen met én voor het bedrijfsleven. Tijdens deze workshop ga je actief aan de slag met deze vraagstukken en neemt de Hanzehogeschool je op inspirerende en verrassende wijze mee op reis langs de innovatieve en flexibele opleidingsmogelijkheden die Engineering deeltijd biedt.

Saxion Parttime School
Deeltijd Techniekopleidingen en de verbinding onderwijs-onderzoek-ondernemen en internationalisering (OOOI) in een krappe arbeidsmarkt
Nederland staat op de tweede plek in de Global Innovation Index 2018. Onderzoek en innovatie op het terrein van technologie zijn belangrijke katalysatoren om Nederland hoog te houden in deze ranking. De Parttime School draagt daar met haar vijf techniekopleidingen graag een steentje aan bij. Op diverse manieren werken we daar aan de verbinding van OOOI in de opleidingen:

 • Saxion heeft een breed palet aan lectoraten op het terrein van onderzoek op het gebied van Smart Industry.
 • De opleiding Mechatronica en bedrijven werken op diverse manieren samen met het lectoraat Mechatronica.
 • Ook verkent Saxion samenwerking op deze thema's met Europese partners.
 • Daarnaast werkt Saxion met 'Werk en Vakmanschap' aan praktische oplossingen voor het arbeidsmarkttekort. Met tekort aan werknemers stagneert innovatie immers en blijft de focus teveel op alleen running the business. Het is lopen op een brug in aanbouw, samen kijken we hoe elkaar kunnen versterken op bijvoorbeeld valorisatie en arbeidsmarktvraagstukken.

In deze workshop geeft Saxion een overzicht van acties en ideeën en gaan we graag in gesprek over andere initiatieven op dit terrein. Zo kunnen we van elkaar leren en good practices van elkaar overnemen.

NHL Stenden
Samenwerking werkveld en hogeschool - een voorbeeld van studeren in homogene studiegroepen
In deze sessie wordt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk een concept toegelicht waarin je als opleiding met een homogene groep van een organisatie in het werkveld kunt samenwerken. Een aantal relevante succesfactoren, randvoorwaarden en aandachtspunten voor de betrokken stakeholders in de "tripartite"samenwerking die bepalend zijn voor het studiesucces van de werkende student worden toegelicht.

NHL Stenden
Leren en ontwikkelen in cocreatie met werkveld
De Associate degree flex opleiding Service, Welzijn & Zorg is een deeltijdopleiding waarbij in overleg met de student een persoonlijk leerarrangement wordt opgesteld. De student geeft zelf richting aan zowel inhoud als de vorm en tempo van zijn/haar studie. Dit gebeurt voor een groot deel op de werkvloer bij de werkgever en in minimaal nog één andere werkcontext. Studeren doet de student op de werkplek met anderen in learning communities in een digitale leeromgeving met individuele begeleiding en zelfstudie. Het werkveld is nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling en doorontwikkeling van de Assiciate degree op de inhoud in hoofdlijnen en op studentniveau. Zo is er de behoefte aan een cross-over vanuit:

 • Hospitality: service en cliëntgericht
 • Welzijn: leidend vanuit het werkveld voor de ontwikkeling van een Associate degree en inhoudelijk raakt het diverse opleidingsdomeinen.

In de interactieve sessies worden de ervaringen over deze co-creatie gedeeld. Een betrokken docent van NHL Stenden en een betrokken werkveldpartner leiden de sessie.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Their future, your business?
In deze sessie gaat het ministerie van OCW in gesprek met het werkveld over manieren om de samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen te bevorderen. Het ministerie is benieuwd waar de werkgevers tegenaan lopen bij het bevorderen van een leven lang ontwikkelen.|

 • OCW geeft een beeld van de experimenten in het deeltijdonderwijs en de rol die daar voor werkgevers ligt.
 • Aan de hand van een aantal stellingen gaat OCW in gesprek over de manieren om de samenwerking te optimaliseren.
 • De barrières voor een leven lang ontwikkelen komen aan bod en hoe we die gezamenlijk kunnen overwinnen.