Actualiteit

Hogescholen nemen deel aan brede discussie over onderwijs

Een brede coalitie van onderwijsorganisaties, waaronder de Vereniging Hogescholen, presenteert vandaag het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’. Doel van het stuk is om een brede dialoog over noodzakelijke veranderingen in het onderwijssysteem te voeren. De samenleving en arbeidsmarkt veranderen steeds sneller en volgende generaties moeten daar goed op voorbereid worden. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het is bijzonder dat over de volle breedte van het onderwijs organisaties met elkaar de discussie voeren over de toekomst van ons onderwijs. Voor het hbo is bijvoorbeeld belangrijk dat we met elkaar stappen zetten naar een stelsel voor Leven Lang Ontwikkelen dat toegankelijk is voor alle opleidingsniveaus, voor iedereen die wil of moet bij- of omscholen. Ook vind ik het belangrijk dat we kijken naar meer beroepsgerichte elementen in het voortgezet onderwijs.” 

Onderwijsorganisaties slaan handen ineen
Een gezamenlijke, sectoroverstijgende en langetermijnvisie op het onderwijs is van belang om het onderwijs structureel te verbeteren. Alle partijen in het onderwijs ervaren dat de kansengelijkheid onder druk staat en daar willen we iets aan doen. AVS, VO-raad, MBO Raad, PO-Raad, LAKS, Vereniging Hogescholen, VSNU, JOB MBO, CNV Overheid, CNV Onderwijs, Interstedelijk Studenten Overleg, Landelijke Studentenvakbond en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang hebben daarom de handen ineengeslagen. 

Vervolg
De komende periode organiseren de deelnemende organisaties in verschillende vormen diverse openbare discussiebijeenkomsten. Meer informatie is te vinden op www.toekomstvanonsonderwijs.nl