Actualiteit

‘Gesprek over medezeggenschap is belangrijk’

“Het gesprek tussen bestuurders en medezeggenschapsraden over de kwaliteit, de organisatie en de faciliteiten van de medezeggenschap op hogescholen is uiterst belangrijk voor het draagvlak van alles wat op onderwijskundig en organisatorisch terrein op een hogeschool gebeurt. Zonder goede medezeggenschap geen goede hogeschool. Daarom is het initiatief voor een medezeggenschapsmonitor zo belangrijk.” Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, naar aanleiding van de eerste medezeggenschapsmonitor die vandaag aan minister Bussemaker van Onderwijs wordt aangeboden tijdens de Dag voor de Medezeggenschap.

Tevreden over eigen functioneren
De medezeggenschapmonitor is een initiatief van het InterStedelijk Studenten Overleg (ISO) en heeft tot doel om na te gaan hoe het is gesteld met de huidige staat van medezeggenschap in het hoger onderwijs. De Vereniging hogescholen is een van de organisaties die de monitor ondersteunt omdat een goed functionerende medezeggenschap van groot belang is voor de hogeschoolgemeenschap. Ruim 1200 leden van medezeggenschapsraden in het hoger onderwijs, zowel medewerkers als studenten, werden ondervraagd over tal van aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit van de medezeggenschap. Uit het onderzoek blijkt dat 74% van de leden van medezeggenschapsraden op hogescholen en universiteiten (zeer) tevreden is over het eigen functioneren. 42% van deze groep geeft het eigen functioneren het rapportcijfer 7, 28% een 8 en 4% een 9. Over het functioneren van bestuurders als overlegpartner in de medezeggenschap is 64% (zeer) tevreden. Tevreden is men onder meer over de frequentie van de vergaderingen, de ambtelijke ondersteuning, de overlegagenda en informele contacten met de bestuurder. Uit het onderzoek blijkt ook dat er in behoorlijk hoge mate vertrouwen en respect is in het overleg tussen bestuurder en medezeggenschap. 80% van de ondervraagden geeft aan dat bestuurder en Raad respect tonen voor elkaars standpunten, ook als die verschillend zijn.

Onvoldoende tijd
Kritischer is men over de tijd die men krijgt om advies- en instemmingsbevoegdheden uit te oefenen. Bijna de helft van de medezeggenschappers zegt onvoldoende tijd te krijgen om adequaat te kunnen reageren op onderwerpen waar zij over moet adviseren (47%) of mee moet instemmen (44). Sprekend over faciliteiten van de Raad geeft 1 op de 3  medezeggenschappers (34%) aan meer juridische ondersteuning nodig te hebben, ruim 20% vindt het beschikbare budget van de raad niet toereikend. Scholing is voor medezeggenschappers ook een belangrijk onderwerp. Driekwart (75%) geeft aan profijt te hebben van scholing. Bijna tweederde (64%) van de respondenten is tevreden over de geboden scholing. Echter, 23% vindt de scholingsmogelijkheden onvoldoende en nog een 7% stelt geen scholingsmogelijkheden te hebben, terwijl die eigenlijk wel nodig zijn. Opmerkelijk is overigens wel dat minder dan een kwart (23%) aangeeft dat alle beschikbare scholingsdagen ook feitelijk worden gebruikt. Ruim een derde (34%) geeft aan dat dat in hun Raad niet het geval is.

Nog hoger niveau
“Deze en andere uitkomsten vormen een goede basis om binnen een hogeschool het gesprek te voeren over wat er goed gaat en beter moet. En om de medezeggenschap zo naar een nog hoger niveau te tillen”, zegt Thom de Graaf.  “Het is daarom ook goed dat de monitor in 2016 en 2017 wordt herhaald, zodat kan worden nagegaan hoe het dan is gesteld met de medezeggenschap in het hoger onderwijs.