Actualiteit

Factsheet Studentenwelzijn gepresenteerd

De Vereniging Hogescholen heeft vandaag de factsheet Studentenwelzijn gepresenteerd tijdens een digitale bijeenkomst van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. De factsheet schetst een beeld van het hogescholenbeleid inzake Studentenwelzijn en de toepassing daarvan in de praktijk. Aandacht voor studentenwelzijn is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol studieverloop en een essentiële waarde voor inclusief hoger onderwijs. 

Het betreft studenten met een extra ondersteuningsvraag. Die kan ontstaan door belemmeringen vanwege een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten, zwangerschap en jong ouderschap, gendertransitie en bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg.

Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn
Ten grondslag aan de factsheet ligt een inventarisatie van de Vereniging Hogescholen uit 2019 naar de realisatie van de ambities, geformuleerd in de Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn uit 2018. De factsheet Studentenwelzijn vat het resultaat van de inventarisatie samen, geeft voorbeelden uit de praktijk en gaat in op studentenwelzijn in coronatijd. 

VH-netwerk Studentenwelzijn
Uit de inventarisatie is een divers samengesteld en actief VH-netwerk Studentenwelzijn voortgekomen. Het netwerk is vooral bedoeld als uitnodiging om kennis en goede voorbeelden met elkaar te delen. Het VH-netwerk is uitgegroeid tot een platform waar relevante kennisuitwisseling plaatsvindt. Professionals zijn welkom zich bij dit netwerk aan te sluiten via Saskia Cornets de Groot, senior beleidsadviseur Vereniging Hogescholen, e-mail.