Actualiteit

Extra inzet op doorstroom vwo’ers naar hbo

‘We gaan extra inzetten op de doorstroom vanuit mbo en havo, maar ook uit het vwo. Dat is immers al jaren de bedoeling: meer vwo’ers die met een bachelor en wellicht een master in het hbo hun weg naar de professionele praktijk weten te vinden’, aldus Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen. Op het jaarcongres 'Meer waarde met hbo' in Congrescentrum 1931 in Den Bosch sprak hij zijn wens uit dat niet de grenzen van het ooit gekozen stelsel maatgevend zijn, maar de mogelijkheden en kansen van studenten. Ook reikte De Graaf het eerste exemplaar van de Atlas Onderzoek met Impact uit aan minister Van Engelshoven (OCW), waarin landelijke data van praktijkgericht onderzoek op hogescholen voor het eerst gebundeld zijn. 

Praktisch ingestelde vwo’er naar hogeschool
De Graaf reageerde in zijn toespraak op Bert van der Zwaan, de afscheidnemende rector magnificus van de Universiteit Utrecht, die onlangs zei dat universiteiten zuchten onder vwo’ers die daar eigenlijk niet thuishoren omdat ze niet wetenschappelijk zijn gemotiveerd. De Graaf: ‘Laten we dan er samen voor zorgen dat vwo’ers die praktisch zijn ingesteld maar wel graag willen leren, hun weg naar een topopleiding op de hogeschool weten te vinden.’ Maar evengoed moet het volgens De Graaf mogelijk zijn voor getalenteerde hbo’ers om probleemloos door te stromen naar een wo-master. 

Atlas voor praktijkgericht onderzoek
De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, nam het eerste exemplaar in ontvangst van de Atlas Onderzoek met Impact. Deze atlas is in samenwerking met Regieorgaan SIA ontwikkeld vanuit de nadrukkelijke wens en ambitie om de focus en massa van hbo-onderzoek in beeld te brengen. 'Met deze Atlas heb ik de impact van het hbo in handen. Deze Atlas maakt maar weer eens duidelijk hoe groot de meerwaarde van het hbo is',  aldus de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Deze atlas moet een opmaat zijn naar een veel betere dataverzameling van het praktijkgericht onderzoek, zodat in de komende jaren een nog accurater beeld gevormd wordt van de aard en omvang van het onderzoek op hogescholen. De Atlas Onderzoek met impact is hier te downloaden. 

Sectorakkoord en kwaliteitsafspraken
Thom de Graaf greep de aanwezigheid van de minister aan om haar te complimenteren met de nieuwe toon die zij heeft gekozen in het onlangs gesloten sectorakkoord en de kwaliteitsafspraken die daar onderdeel van uit maken. De Graaf: ‘Geen nieuwe ronde prestatieafspraken en zware controleorganen, maar vertrouwen in de eigen kracht van het hoger onderwijs zelf. Het vraagt ook wat om dat vertrouwen waar te maken. Ik denk vooral aan de eigen rol van de medezeggenschap.’

Gerelateerd

Grote onderzoeksprijs voor hbo: Deltapremie

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA ontwikkelen een nieuwe toonaangevende prijs voor lectoren van hogescholen: de Deltapremie. De premie bedraagt € 500.000. Lectoren van hogescholen hebben met hun onderzoek impact op de samenleving, beroepspraktijk en in het onderwijs. Michael van Straalen, voorzitter van Regieorgaan SIA: “Om het belang daarvan te onderstrepen is de Deltapremie ontwikkeld voor lectoren die door de jaren heen keer op keer op bijzondere wijze het verschil hebben weten te maken door de maatschappelijke impact van hun onderzoek”. Met de premie dragen we ook bij aan de onderzoekscultuur in het hbo en aan de doorontwikkeling van de identiteit van het praktijkgericht onderzoek. “Voor lectoren biedt de premie - naast erkenning - financiële ruimte om te investeren in de eigen onderzoeksgroep, wat meer flexibiliteit geeft bij het programmeren van hun onderzoek”, aldus Huib de Jong, waarnemend voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Maurice Limmen nieuwe voorzitter Vereniging Hogescholen

Actualiteit

Vandaag heeft de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen unaniem benoemd als nieuwe voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “Met Maurice Limmen krijgt de vereniging een moderne, toegankelijke en door de inhoud gedreven bestuurder, die vertrouwd is met de rol van voorzitter in een heterogene organisatie,” aldus Huib de Jong, waarnemend voorzitter van de Vereniging Hogescholen en voorzitter van de benoemingscommissie.

Lees meer

Groei aantal inschrijvingen per 1 oktober hbo: 2,8% meer studenten

Actualiteit

Er hebben zich in het studiejaar 2018 - 2019 landelijk 2,8 % meer studenten aangemeld voor een hbo-opleiding dan een jaar geleden. Daarmee zet de verbetering in de groei van het aantal inschrijvingen van vorig jaar zich door. Het aantal aanmeldingen voor de Associate degree, een relatief nieuw aanbod van de hogescholen, is wederom gestegen met maar liefst met 34,8% en het aantal inschrijvingen voor deeltijd- en duale opleidingen is met respectievelijk 5,7% (deeltijd) en 18,2% (duaal) gestegen. “De grote stijging van 10% bij de Pabo is bijzonder goed nieuws voor een sector waar het arbeidsmarkttekort groot is”, aldus Huib de Jong, waarnemend voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer