Actualiteit

De HBO'er aan het werk

Hogescholen leiden op voor de arbeidsmarkt. Dat doen zij met succes. Het overgrote deel van de studenten vindt binnen 3 maanden een baan op minimaal hbo-niveau. Beroepen en functies veranderen razendsnel van inhoud wat hoge eisen stelt aan de onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven.

Meer weten? Bekijk dan de special 'Hbo'er aan het werk', die de Vereniging Hogescholen heeft uitgebracht naar aanleiding van de HBO-Monitor 2018. 

Over de HBO-Monitor
De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University. Gedetailleerde informatie kunt u vinden op onze website via de kennisbank ‘Feiten en Cijfers’. In de HBO-Monitor 2018 staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit het studiejaar 2016/2017 centraal. Eind 2018, ongeveer anderhalf jaar na afstuderen, hebben bijna 24.000 van de benaderde afgestudeerden de enquête van de HBO-Monitor ingevuld. De totale respons bedroeg daarmee circa 36% van de benaderde afgestudeerden. Het gaat hierbij om studenten die afgestudeerd zijn aan een associate degree-, bachelor- of masteropleiding. 


Zie ook persbericht Vereniging Hogescholen 15 april 2019Afgestudeerde leraar tevredener over baan