Opleidingsprofielen

Voor elke opleiding, aangeboden door meer hogescholen, is door het landelijk opleidingsoverleg een profiel opgesteld. Zie hieronder de verschillende profielen per sector. Voor het opstellen van een (landelijk) opleidingsprofiel is een procedure vastgesteld (voer 'procedure' in bij 'Zoeken' rechtsboven).

Filter de profielen
Opleiding
M Health innovation
M Healthy ageing professional
M Innovatie in zorg en welzijn
M Neurorevalidatie en innovatie
M Performance, sport and health
M Physician assistant
M Psychomotorische therapie
M Speltherapie
M Sport- en beweeginnovatie
M Vaktherapie
M Verloskunde (joint degree)
AD Management in de zorg
AD Management in de zorg
AD Ondernemend in de zorg
AD Zorg en technologie