Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Opleiding tot leraar nederlandse gebarentaal (ngt) / bacheloropleiding tot tolk ngt

Betrokken werkveld en overige informatie
De opleiding heeft regelmatig contact met de aan de opleiding verbonden beroepenveldcommissie. Er zijn voor de BA-opleiding Leraar NGT acht competenties opgesteld die afgeleid zijn van de set van zeven SBL competenties, zoals vastgesteld door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) en omschreven zijn in de Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO). De SBL-competentie ‘vakinhoudelijk & didactisch competent’ is hier gesplitst om zodoende de kennisbasis en taalbeheersing van de leraren NGT nader te omschrijven.

Voor de bacheloropleiding Tolk NGT zijn geen landelijke beroepscompetenties vastgelegd. De zeven geformuleerde competenties zijn afgeleid van het Beroepsprofiel van de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG), zie het beroepsprofiel.

Studiegidsen
Zie: Leraar / Tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT) | Studiegidsen (husite.nl)


Opleidingsprofielen

Hogescholen