Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Archeologie

Betrokken werkveld en overige informatie

Samenwerking tussen hogescholen
De hogescholen die opleidingen in het hbo-domein built environment aanbieden, zijn met elkaar verbonden via Domein Built Environment (DBE). DBE is een eigenstandige stichting, met in de stichtingsraad vertegenwoordigers van alle aangesloten hogescholen.

Verbinding met het werkveld
Per hogeschool zijn één of meer regionale werkveldcommissies actief; per opleiding een overleg of een gezamenlijk overleg voor alle opleidingen in het domein die aan de betreffende hogeschool worden gegeven. Daarnaast wordt vanuit DBE op landelijk niveau contact onderhouden met onder meer BouwendNederland, NLIngenieurs, Waterbouwers en andere koepelorganisaties.

Domeinprofiel
Alle AD- en bacheloropleidingen in het domein built environment worden beschreven in het domeinprofiel, opgesteld door de DBE-hogescholen in overleg met het werkveld. Het domeinprofiel beschrijft onder meer de belangrijkste ontwikkelingen in het werkveld en de negen competenties die centraal staan in het onderwijs in het domein. In het verlengde van het domeinprofiel wordt per opleiding (CROHO) een beschrijving gemaakt van specifieke kennis en vaardigheden die alle studenten van die opleiding leren, ongeacht waar zij die opleiding volgen.

Overleg(gen) en contactpersoon


Opleidingsprofielen

Hogescholen