Profiel

Petra Post

Petra is coördinator van het cluster Financiën, Governance en Bestuurlijke informatievoorziening. Hierbij stuurt ze een team aan dat actief is op een heel scala aan dossiers. Het gaat dan over de vertaling van de begroting van OCW naar de hogescholen, het bekostigingsmodel, maar ook zeker over de daaruit voortkomende verantwoording. Het team houdt zich verder bezig met de governance binnen het hbo, het gesprek met de medezeggenschap en de branchecode goed bestuur. De uitvoering van beleid op het gebied van zowel onderwijs als onderzoek is een belangrijk thema wat vaak wordt onderschat. De impact van beleidsontwikkelingen op o.a. de studentenadministraties wordt vanuit het team goed in de gaten gehouden en wanneer nodig begeleidt. Hierbij hoort ook zeker de implementatie van RIO. Tenslotte doet het team de data analyse van onder meer de studentenaantallen, studiesucces, personeelsdata en financiële data en is betrokken bij de ontwikkelingen en uitkomsten van de HBO-monitor en de NSE.

Daarnaast is Petra secretaris van de bestuurscommissie bekostiging. Hierin worden de strategische onderwerpen besproken over het bekostigingsstelsel, de verantwoording in de breedste zin en de uitvoering zoals RIO, dataleveringen in het licht van de AVG, etc.

Vanuit de vereniging is een netwerk financiën opgericht. Hierin zijn alle hogescholen vertegenwoordigd door hun controller, hoofd financiën, hoofd planning en control, etc. De vereniging organiseert regelmatig een bijeenkomst om de actualiteit te bespreken en dieper in te gaan op specifieke thema’s. Denk daarbij aan de uitkomsten van de Voorjaarsnota en Prinsjesdag, de verdeling van de financiële middelen en bijvoorbeeld een actueel thema als de verantwoording uit de notitie Helderheid.
Een ander netwerk waar Petra bij betrokken is het Hogeschool Inkoop Platform, waarin de inkopers van de hogescholen regelmatig bij elkaar komen om de laatste ontwikkelingen te bespreken.