Profiel

Judith Opdam

Judith Opdam is senior beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden. Met het team van arbeidsvoorwaardenadviseurs (team AVW) signaleert zij ontwikkelingen die raken aan het terrein van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen in het hbo. Zij zet zich in voor aantrekkelijk werkgeverschap en toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenbeleid voor het hbo, een sector midden in de samenleving.

Judith houdt zich bij de Vereniging Hogescholen bezig met de cao hbo en andere HR-dossiers. Zo is Judith verantwoordelijk voor pensioen, Fuwa, arbeidsmarkt, diversiteit en inclusie, ZZP’ers, de HR aspecten van onderzoekers en het zorgarrangement. Vanuit de VH overlegt Judith met verschillende netwerken, zoals bestuurders, directeuren P&O, deskundigen van de hogescholen, vakbonden en de werkgeverskoepels ZPW, AWVN en VNO-NCW.