Profiel

Judith Scheele

Judith is senior beleidsadviseur bestuurlijke informatievoorziening van de vereniging. Zij is daarmee medeverantwoordelijk voor het analyseren en publiceren van cijfers over studenten en afgestudeerden in het hbo. Deze informatie wordt niet alleen gebruikt door collega’s van de andere domeinen van de vereniging, maar ook door externe partijen zoals het Ministerie van OCW, onderzoeksbureaus en de media.

Informatie- en adviesfunctie
Om ontwikkelingen te signaleren en beleid te formuleren, is het van belang om over goede informatie te beschikken. Het verzamelen en interpreteren van cijfers en het omzetten hiervan in duidelijke informatie ten behoeve van bestuurlijke en beleidsvormende processen spelen hierbij een belangrijke rol. In veel gevallen kunnen bestaande gegevensbestanden zoals het 1-Cijfer Hoger Onderwijs, de Nationale Studenten Enquête en de HBO-Monitor worden gebruikt.