Profiel

Faraaz Azizahamad

Binnen de vereniging bekleedt Faraaz de functie van data analist in het team Financiën, Governance & Bestuurlijke Informatievoorziening. Hij analyseert vraagstukken en data en visualiseert de bevindingen en aanbevelingen in dashboards en rapportages. Tevens adviseert hij de beleidsadviseurs van de Vereniging Hogescholen en collega’s van de hogescholen over de uitkomst van analyses voor besluitvorming en neemt hij deel aan diverse overlegstructuren met andere onderwijskoepels en ministeries zoals DUO en OCW.

Netwerk
Een integraal aspect binnen de rol van data analist is het netwerk waarbinnen geopereerd wordt. Instanties die geïncludeerd worden door dit netwerk zijn onder andere DUO, OCW, Studielink en de sectorraden. Ook vormen alle 36 bekostigde hogescholen binnen Nederland een onderdeel van dit netwerk. Deze komen op het communicatieplatform Basecamp samen in het informatienetwerk hbo.

Databronnen
Om ontwikkelingen te signaleren en beleid te formuleren, is het van belang om over informatie te beschikken die een kwalitatief hoogwaardig oorsprong kent. Hierom ontleent de Vereniging Hogescholen haar data hoofdzakelijk aan bestanden als het 1-Cijfer Hoger Onderwijs, de Registratie Arbeidsrelaties Hoger Onderwijs (RAHO), de Nationale Studenten Enquête en de HBO-Monitor.

Dataverzoeken
Wij denken graag met u mee wat wij voor u kunnen betekenen indien de informatie op onze website ontoereikend blijkt te zijn voor uw specifieke databehoefte. In dat geval ontvangen wij graag uw dataverzoek op: dataverzoeken@vh.nl.