Profiel

Anneloes Verhoeven

Anneloes is beleidsadviseur op de terreinen algemeen onderwijsbeleid en juridische zaken. Dossiers en expertise: selectie en toegankelijkheid, Associate Degree’s, governance (m.n. de branchecode goed bestuur en de monitoring daarvan, voor financiële bedrijfsvoering zie Cornelis Geldof), examencommissies, taalbeleid, AVG/privacy en wet- en regelgeving met betrekking tot het hoger onderwijs.

Netwerken
Landelijk Juristen Netwerk (LJN)
Bijna alle juridisch adviseurs die werkzaam zijn binnen een hogeschool, zijn lid van het Landelijk Juristennetwerk van de Vereniging Hogescholen. Het LJN heeft een eigen digitale omgeving en komt drie maal per jaar bijeen. Het is een platform voor informatie-uitwisseling, onderlinge consultatie en advies over onder meer wet- en regelgeving, bezwaar- en beroepskwesties en uiteenlopende andere juridische onderwerpen die hogescholen aangaan. Anneloes ondersteunt dit netwerk als secretaris.

OER-netwerk
Beleidsadviseurs bij hogescholen die zich bezig houden met het schrijven en redigeren van Onderwijs- en Examenregelingen bij hogescholen, zijn verenigd in het OER-netwerk. Anneloes is contactpersoon voor dit netwerk vanuit de Vereniging Hogescholen. 

Stakeholders en werkveld
Op bovengenoemde dossiers vindt overleg plaats met o.a. het Ministerie van OCW, VSNU, MBO-raad, ISO, LSVb, de Onderwijsinspectie en het Landelijk Platform Associate Degree’s.

Gerelateerde websites
www.deassociatedegree.nl