Profiel

Anneloes Verhoeven

Anneloes is beleidsadviseur op de terreinen algemeen onderwijsbeleid en juridische zaken. Dossiers en expertise: Associate Degree’s, selectie en toegankelijkheid, toezicht vanuit de Inspectie van het Onderwijs, governance (met name de branchecode goed bestuur en de monitoring daarvan), examencommissies, AVG/privacy, Easy Acces regeling, Selectielijst hogescholen en wet- en regelgeving met betrekking tot het hoger onderwijs.

Netwerken
Landelijk Juristen Netwerk (LJN)
Bijna alle juridisch adviseurs die werkzaam zijn binnen een hogeschool, zijn lid van het Landelijk Juristennetwerk van de Vereniging Hogescholen. Het LJN heeft een eigen digitale omgeving en komt drie maal per jaar bijeen. Het is een platform voor informatie-uitwisseling, onderlinge consultatie en advies over onder meer wet- en regelgeving, bezwaar- en beroepskwesties en uiteenlopende andere juridische onderwerpen die hogescholen aangaan. Anneloes ondersteunt dit netwerk als voorzitter.

Andere netwerken waar Anneloes bij betrokken is: netwerk Functionarissen gegevensbescherming hbo, netwerk Examencommissievoorzitters hbo en het OER-netwerk.

Stakeholders en werkveld
Op bovengenoemde dossiers vindt overleg plaats met o.a. het Ministerie van OCW, UNL, MBO-raad, ISO, LSVb, de Onderwijsinspectie en het Landelijk Platform Associate Degree’s en de Vereniging voor Toezichthouders in het hbo (VTH).