Profiel

Anita Renzenbrink

Anita is beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden en houdt zich voornamelijk bezig met de cao-hbo. Zij bereidt de cao-onderhandelingen inhoudelijk voor. Daarnaast zijn sociale zekerheid en arbobeleid onderdeel van haar takenpakket en adviseert zij bestuurders, hoofden en medewerkers P&O over de uitleg van de cao en arbeidsrechtelijke zaken. 

Netwerken
Anita ondersteunt de bestuurscommissie arbeidsvoorwaarden (BCA) en het portefeuillehoudersoverleg HR. De BCA adviseert het bestuur van de VH over cao- en HR-gerelateerde onderwerpen. In het portefeuillehoudersoverleg HR worden de leden van de colleges van bestuur met de portefeuille HR geconsulteerd, ter voorbereiding op bespreking en besluitvorming in de Algemene Vergadering.
In de verschillende P&O-netwerken, voor grote hogescholen, middelgrote en kleine hogescholen en kunsthogescholen participeert Anita regelmatig.
Tot slot organiseert zij het juristennetwerk arbeidsvoorwaarden, waarin arbeidsjuristen van hogescholen met elkaar in gesprek gaan over arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Stakeholders en werkveld
Anita neemt deel aan het Platform Arbeidszaken van het Verbond Sectorwerkgevers overheid (VSO). Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein.
Verder heeft zij veel contact met de overige onderwijssectoren, de vakbonden, het ministerie van Onderwijs, hoofden en medewerkers P&O en de uitvoeringsinstanties in het veld van de sociale zekerheid.

Dossiers
Participatiewet
In het sociaal akkoord is opgenomen dat de overheid 25.000 banen gaat creëren voor mensen met een arbeidshandicap. Hogescholen pakken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op en zijn actief gestart om deze mensen een volwaardige plaats in de organisatie te geven.

Sociale zekerheid
De sector hbo kent naast de wettelijke sociale zekerheidsheidsregeling aanvullingen in de vorm van bovenwettelijke regelingen. Cao-partijen zijn verantwoordelijk voor het de inhoud en de uitvoering van de regeling.

Interessante websites