Profiel

Amarins Komduur

Als woordvoerder is Amarins de eerste contactpersoon voor mediarelaties. Daarnaast is zij strategisch communicatieadviseur van de voorzitter, de directie en beleidsadviseurs. Amarins brengt relevante informatie, nieuws en standpunten vanuit de vereniging naar buiten en heeft regelmatig contact met de hoofden communicatie en woordvoerders van onder andere de hogescholen, de Tweede Kamer, het ministerie van OCW, brancheverenigingen, adviesraden, de media en vakbonden. Amarins zit in het team Communicatie en Public Affairs.