Publicaties / Vereniging

Informatieafspraak 2024

Op 15 december 2023 heeft het bestuur van de Vereniging Hogescholen ingestemd met de Informatieafspraak voor 2024. Dit is een jaarlijks terugkerende afspraak over welke onderzoeken er op ons als sector afkomen in het komende kalenderjaar. De Informatieafspraak komt tot stand tussen vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, UNL, de NRTO en de Vereniging Hogescholen (VH).

Het bestuur van de VH heeft de afspraakpartners verzocht om benodigde data/informatie zoveel mogelijk ‘centraal’ op te halen, bijvoorbeeld via DUO of de koepelorganisaties. Of om anders de uitvragen te spreiden over de verschillende instellingen. Hiermee wil de VH eraan bijdragen dat de belasting voor de individuele onderwijsinstellingen zoveel mogelijk wordt beperkt.

De Informatieafspraak 2024 beslaat in totaal 40 (startende en reeds lopende) onderzoeken. 29 daarvan vloeien voort uit Kamermoties, wettelijke verplichtingen of eerder gemaakte bestuurs- of beleidsafspraken (evaluaties, monitors en experimenten). Het overige deel is meer strategisch van aard. Vier onderzoeken zijn gekwalificeerd als intensief of belastend voor de onderwijsinstellingen. Deze vragen om inspanningen zoals interviews, instellingsbezoek, invullen van uitgebreide vragenlijsten enz.


Gerelateerde artikelen