Publicaties / Vereniging

Informatieafspraak 2023

Op 16 december 2022 heeft bestuur van de VH in gestemd met de Informatieafspraak voor 2023. Dit is een jaarlijks terugkerende afspraak over de hoeveelheid en inhoud van de onderzoeken die door de Onderwijsinspectie en het ministerie van OCW (dan wel derden in opdracht van OCW) zullen worden verricht in het komende kalenderjaar. De Informatieafspraak komt tot stand tussen vertegenwoordigers van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, NRO, UNL, de NRTO en de Vereniging Hogescholen. Hoewel de informatieafspraak zelf niet in omvang gegroeid is, wordt er veel verantwoordingsdruk of-last ervaren door besturen van hogescholen. Ook buiten de informatieafspraak is er op verschillende terreinen verantwoording nodig, denk bijv. aan de NPO-gelden en het bestuursakkoord. 


Gerelateerde artikelen