Kennisbank / Vereniging

Essays ter gelegenheid van 40 jaar Vereniging Hogescholen

Het is dit jaar veertig jaar geleden dat de hogescholen hun krachten bundelden in de Vereniging Hogescholen (destijds HBO-raad). Doel van de vereniging was en is om de belangen van de hogescholen te behartigen en daarmee bij te dragen aan kwalitatief hoogstaand hoger beroepsonderwijs in Nederland. Opinievorming en kennisdeling staan hierbij hoog op de agenda. In dat kader verschijnt ter gelegenheid van het jubileum een aantal essays op persoonlijke titel over actuele thema’s rond onderwijs- en onderzoeksvraagstukken en het hoger beroepsonderwijs.


Gerelateerde artikelen