Publicaties / Feiten en Cijfers

Vooraanmeldingen

Aanpassing op onderstaande tekst:
In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus is de reguliere aanmelddeadline voor studiejaar 2020/2021 een maand opgeschoven van 1 mei naar 1 juni 2020. Dit heeft gevolgen voor vergelijkingen met andere jaren doordat studenten dit jaar een afwijkend aanmeldpatroon laten zien. 

Studenten hebben tot 1 mei om zichzelf aan te melden voor een opleiding die in september begint bij een hogeschool. Na 1 mei kunnen studenten zich wel nog aanmelden, maar hogescholen hebben dan het recht om de aanmelding niet in behandeling te nemen. De aanmelddeadline voor opleidingen met een numerus fixus is 15 januari.

Vooraanmeldingen zijn verzoeken tot inschrijving en geen definitieve inschrijvingen. Het is op basis van aanmeldcijfers niet mogelijk uitspraken te doen over het aantal studenten dat daadwerkelijk aan een opleiding begint in september. Aanmeldingen worden eerst nog beoordeeld door DUO (en de hogeschool) voordat deze definitief worden. Hierbij wordt er onder andere op gelet of de student aan de toelatingseisen en/of betalingsvoorwaarden voldoet. Ook schrijven studenten zich vaak in voor meerdere opleidingen en is het op voorhand niet mogelijk om te zien of en bij welke opleiding een student van plan is om te beginnen. Daartegenover staat dat er soms nog aanmeldingen bijkomen van studenten die de aanmelddeadline niet hebben gehaald of van studenten uit het buitenland.

Aanmeldcijfers worden rondom de aanmelddeadline op deze pagina geplaatst en iedere twee weken bijgewerkt. Hierbij wordt als referentie het aantal aanmeldingen in dezelfde week van voorgaand studiejaar getoond. Verschillen met voorgaande jaren kunnen worden verklaard door een "echte" toe- of afname van aanmeldingen, maar ook door verschillen in het aanmeldpatroon doordat studenten zich tussen jaren gemiddeld eerder of later aanmelden.

Definitieve instroom en inschrijfcijfers worden begin februari in desbetreffende studiejaar bekend gemaakt. Hogescholen hebben tot 1 december om aanmeldingen te verwerken. Daarna worden de gefinaliseerde inschrijvingen verzonden naar DUO, verder verwerkt en opnieuw gecontroleerd. Er wordt dan pas gesproken over definitieve instroom en inschrijvingen. Klik hier voor de laatste definitieve cijfers.

Voor meer informatie over de bron en gehanteerde definities, klik hier.


Gerelateerde artikelen