Kennisbank / Feiten en Cijfers

Vooraanmeldingen

Voor alle hogescholen geldt dat studenten zich vóór 1 mei moeten aanmelden voor het nieuwe studiejaar. Voor opleidingen met een numerus fixus is de aanmelddeadline met ingang van 2017 vervroegd naar 15 januari. Studenten kunnen zich ook na 1 mei nog aanmelden. Hogescholen hebben dan echter het recht om studenten te weigeren. 

Het aantal verzoeken tot inschrijving op 1 mei zegt echter niet alles over het daadwerkelijke aantal inschrijvingen per officiele sluitingsdatum van 1 oktober. Dat komt doordat pas na deze datum alle verzoeken beoordeeld zijn door DUO (en hogescholen) op zaken als: voldoet de student aan de toelatingseisen, is aan betalingsvoorwaarden voldaan enz. Bovendien schrijven studenten zich ook vaak in voor meerdere studies en/of trekken zij zich op het laatst voor één of meerdere studies terug. Daartegenover staat dat er soms nog aanmeldingen bijkomen van onder andere studenten uit het buitenland.

Hogescholen hebben bovendien nog tot 1 december de tijd om wijzigingen door te voeren. Het definitieve aantal instromers wordt dan ook pas eind januari van desbetreffende studiejaar bekend gemaakt. De Vereniging Hogescholen kan dan (interpretaties van) instroomcijfers geven die betekenisvol zijn.

Toelichting overzichten vooraanmeldcijfers
De Vereniging Hogescholen telt alle verzoeken tot inschrijving mee die niet zijn ingetrokken of geannuleerd. Ook de verzoeken voor opleidingen met een selectieprocedure/numerus fixus, waarbij een deel van de aanmelders niet daadwerkelijk aan de opleiding kan starten, worden geteld.


Gerelateerde artikelen