Publicaties / Feiten en Cijfers

Vooraanmeldingen

Studenten hebben tot 1 mei om zichzelf aan te melden voor een opleiding die in september begint. Na deze deadline kunnen studenten zich wel nog aanmelden, maar hebben hogescholen het recht om de aanmelding niet in behandeling te nemen. De aanmelddeadline voor opleidingen met een numerus fixus is 15 januari.

Vooraanmeldingen zijn verzoeken tot inschrijving en dus niet definitief. Het is op basis van aanmeldcijfers dan ook niet mogelijk uitspraken te doen over het aantal studenten dat daadwerkelijk aan een opleiding begint in september. Aanmeldingen worden eerst nog beoordeeld, waarbij er onder andere op wordt gelet of de student aan de toelatingseisen en/of betalingsvoorwaarden voldoet. Ook schrijven studenten zich soms in voor meerdere opleidingen en is het op voorhand niet mogelijk om te weten bij welke opleiding een student van plan is om daadwerkelijk te beginnen. Er komen soms nog aanmeldingen bij van studenten die de aanmelddeadline niet hebben gehaald of van studenten uit het buitenland.

Aanmeldcijfers worden rondom de aanmelddeadline op deze pagina geplaatst en iedere paar weken bijgewerkt. Hierbij wordt als referentie het aantal aanmeldingen in dezelfde week van voorgaand studiejaar getoond. Verschillen met voorgaande jaren kunnen worden verklaard door een "echte" toe- of afname van aanmeldingen, maar ook door verschillen in het aanmeldpatroon doordat studenten zich tussen jaren gemiddeld eerder of later aanmelden, bijvoorbeeld als het gevolg van corona(maatregelen).

Aanmeldcijfers zijn niet definitief. Hogescholen hebben tot 1 december om aanmeldingen te verwerken. Daarna worden de gefinaliseerde inschrijvingen verzonden naar DUO, verder verwerkt en opnieuw gecontroleerd. Dan pas wordt er gesproken over definitieve instroom en inschrijvingen. Definitieve instroom en inschrijfcijfers worden begin februari in desbetreffende studiejaar bekend gemaakt. Klik hier voor de laatste definitieve cijfers.

Voor meer informatie over de bron en gehanteerde definities, klik hier.


Gerelateerde artikelen