Publicaties / Feiten en Cijfers

Financiën

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief financieel resultaat van 13 miljoen euro, ofwel een rentabiliteit van 0,3%. Het actief inzetten van de kwaliteitsmiddelen heeft in dit jaar geleid tot dit zeer beperkte positieve resultaat. 
De verwachting was dat 2019 met een positief resultaat zou worden afgesloten, omdat er met de Voorjaarsnota 2019 extra middelen vanwege de Referentieraming bij kwamen, die lopende het boekjaar niet meer konden worden uitgegeven. Uit de gegevens blijkt dat hogere Rijksbijdragen inderdaad een van de hoofdredenen is voor het kleine positieve resultaat in 2019. 

Effecten op de toekomst
Wat er de komende jaren financieel gaat gebeuren is onzeker. Dit komt onder andere door de effecten van COVID-19. Zo worden lagere baten in de tweede en derde geldstroom en minder internationale en deeltijdstudenten verwacht, welke beiden van invloed zijn op de financiële jaarcijfers. Verder heeft voor het collegejaar 2020-2021 een sterke stijging bij de instroom plaatsgevonden, waarvan de lange termijneffecten nog onzeker zijn. Omdat de gevolgen van COVID-19 niet goed te overzien zijn als het gaat om duur en impact, is het maar de vraag over welke boekjaren deze effecten zich uitstrekken. 


Gerelateerde artikelen