Publicaties / Feiten en Cijfers

Financiën

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief financieel resultaat van 17,6 miljoen euro, ofwel een rentabiliteit van 0,38%. De coronacrisis heeft in 2020 veel impact gehad op instellingen en maakt onder andere dat het resultaat over 2020 hoger is uitgevallen dan verwacht. Daar waar enkele instellingen juist extra uitgaven hebben moeten doen om onderwijs en onderzoek zo veel en zo goed mogelijk te kunnen laten doorgaan, hebben andere instellingen begrote uitgaven juist op de plank moeten laten liggen. 

Effecten op de toekomst
Ook de komende jaren is de verwachting dat de gevolgen van COVID-19 nog zichtbaar zullen zijn. De middelen die beschikbaar zijn gesteld in het Nationaal Programma Onderwijs zullen helpen om de gevolgen voor het onderwijs en onderzoek zo veel mogelijk te beperken. De lange termijn effecten als het gaat om de duur en impact van COVID-19 zijn niet goed te overzien. De verwachting is dat ook de komende jaren de financiële gevolgen zichtbaar zullen zijn. 


Gerelateerde artikelen