Kennisbank / Feiten en Cijfers

Financiën

In 2016 is voor het eerst een negatief resultaat gehaald, te weten – 92 miljoen euro. Ook het jaar 2017 is met 12,5 miljoen in de min afgesloten. Gerelateerd aan de totale baten van de sector (circa 4,2 miljard euro) zorgt dit negatieve resultaat voor een rendement van -0,3%. 
Het resultaat in 2017 is in overeenstemming met het beleid gericht op extra structurele uitgaven in het onderwijs vooruitlopend op de opbrengsten uit het studievoorschot, welke in 2018 voor het eerst beschikbaar komen. De extra uitgaven komen ten goede aan het onderwijs, onderwijsgebonden onderzoek en de organisatie en infrastructuur. 

Hogescholen moeten rekening houden met een aantal (financiële) onzekerheden die binnen de hbo-sector van grote invloed zijn. De sector wordt geconfronteerd met financiële onzekerheden die (deels) worden veroorzaakt door het begrotingsbeleid van het kabinet. Zonder de inzet van de studievoorschotmiddelen is in het hbo sprake van een daling van het budget als gevolg van bezuinigingen van vorige kabinetten. Daar komen de bezuinigen van het huidige kabinet nog eens bovenop. Hogescholen zijn en blijven daardoor voorzichtig met hun begrotingen.


Gerelateerde artikelen