Essays Vereniging Hogescholen

Essay 'Diversiteit maakt het verschil' 
Dit essay is nummer 6 in de essay-reeks. In het essay zijn twee beschouwingen opgenomen over het brede thema diversiteit. Bestuursvoorzitter van Inholland Jet de Ranitz buigt zich met medewerking van de lectoren Machteld de Jong en Guido Walraven over de diversiteitsopgave binnen de hogeschool. Docent bij Avans Hogeschool, opiniemaker en publicist Youssef Azghari reflecteert op zijn eigen geschiedenis en op wat burgerschapsvorming in het hbo zou kunnen inhouden. Download

Essay 'Wat is dienend leiderschap in de context van hogescholen?'
De Vereniging Hogescholen presenteert voor de vijfde keer een (dubbel-)essay in de reeks die zij in 2015 startte ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan. Deze beschouwingen gaan over actuele thema's rond het hoger beroepsonderwijs. Deze keer werpen twee hogeschoolbestuurders hun licht op een onderwerp dat niet alleen henzelf raakt maar ook  docenten, studenten, management en overheid: dienend leiderschap. Wat is dat in de context van de hogescholen? Download

Essay 'Tijd voor een doorbraak'
Het essay 'Hogescholen voor een lerend leven: tijd voor een doorbraak' is geschreven door voormalig directeur van de Vereniging Hogescholen, Ad de Graaf, op verzoek van de Vereniging Hogescholen. In een steeds beweeglijker arbeidsmarkt wint een Leven Lang Leren aan belang en de bekostigde hogescholen hebben hierin veel te bieden. Volgens Ad de Graaf zullen de experimenten die in het studiejaar 2016-2017 van start gingen echter geen doorbraak opleveren. Hij vindt dat daarvoor meer nodig is. Zijn essay geeft een onderbouwd voorstel voor zo’n doorbraak.  Download

Essays ter gelegenheid van 40 jaar Vereniging Hogescholen