SDG World Tour

Hogescholen en Duurzame Doelen

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering en toenemende ongelijkheid, die onder meer zijn opgenomen in de Sustainable Development Goals, vragen om duurzame oplossingen. Studenten, docenten en onderzoekers bij hogescholen leveren een belangrijke bijdrage aan deze oplossingen: in Nederland, maar ook over onze eigen grenzen heen. Hoe kunnen we toekomstgericht wonen? Wat doen we met ons afval? Hoe gaan we van het aardgas af? Hoe leidt een hogeschool studenten op tot groene ambassadeurs? Wat doen hogescholen zelf, en samen met hun partners? Inmiddels hebben 11 hogescholen, onder het toeziend oog van voormalig premier Balkenende, een SDG-coalitie geformeerd om de Global Goals steviger te verankeren in het onderwijsaanbod. 


SDG World Tour
De SDG World Tour is een nieuw initiatief geinitieerd door jongeren voor jongeren.  Het doel van de SDG World Tour is het vergroten van het bewustzijn en het versnellen van de voortgang van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Het leiderschap en de creativiteit van jongeren zijn de sleutel tot het behalen van de SDG's. De SDG World Tour zal op 16 augustus 2020 starten vanuit Amsterdam,  met de clipper Stad Amsterdam en zal aankomen in NYC in september 2022. De Clipper Stad Amsterdam is een driemastklipper. Ze zal dienen als een varend SDG-platform dat zal varen naar 17 verschillende plaatsen over de hele wereld om elk van de SDG's te markeren. 

De SDG World Tour is officieel begonnen op de Clipper Stad Amsterdam in Chelsea Piers in New York op 9 april 2019. Alison Smale, ondersecretaris-generaal voor wereldwijde communicatie bij de VN opende het evenement, gevolgd door Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam. De eerste jeugdburgemeester van Amsterdam, Avianka Aventurin, overhandigde de officiële SDG World Tourvlag aan Alison Smale. Tijdens de SDG World Tour kick off werd de eerste dialoogsessie over duurzame ontwikkeling gehouden waarbij doel 8: 'werkgelegenheid voor jongeren' het onderwerp was. 


Hogeschool Utrecht
Op 10 oktober stelt de Hogeschool Utrecht (HU) het Huis van de Toekomst ‘Selficient’ op het Utrecht Science Park een dag open voor het publiek. Het huis won vorig jaar de publieksprijs tijdens de internationale competitie ‘The Solar Decathlon’ in Denver. Het is een wedstrijd die studenten uitdaagt om duurzame huizen te ontwerpen en werkelijk op ware grootte te bouwen.

Wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht zal op 10 oktober het Huis van de Toekomst officieel openen. Het huis zal vervolgens in gebruik zijn als living lab. Het gaat namelijk in de verhuur tijdens weekends. Met de feedback van huurders kunnen de ontwikkelaar het huis optimaliseren. Doordeweeks zal het huis aangeboden worden als meeting room.  Het huis is ingericht met alledaagse duurzame producten van 17 grote Nederlandse ketens.

Het Huis van de Toekomst maakt deel uit van de Open Podium route van de HU op 10 oktober. De hogeschool presenteert er de impact die zij met onderwijs en onderzoek samen met hun Utrecht Science Park partners hebben op ‘de Stad van Morgen’. Thema’s zijn onder meer armoedebestrijding, inclusie en vitaliteit. De dag wordt afgesloten met een symposium.

HU nieuwbouw op hoogste niveau duurzaamheid, Outstanding, gekwalificeerd
24-1-2019 - Het nieuwe gebouw van Hogeschool Utrecht op Heidelberglaan 15 heeft het hoogste niveau, Outstanding, behaald op de schaal van BREEAM; een internationaal meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen, gebieden en sloopprojecten. De nieuwbouw van de HU is het eerste onderwijsgebouw dat dit predicaat heeft behaald op basis van de vigerende BRL2014.  Lees verder


Hanzehogeschool Groningen
Hanzehogeschool organiseert op de dag de duurzaamheid een inspirerend duurzaamheidsevenement in het Atrium van Zernikeplein 7 met tal van lezingen en workshops. Schools, staven, onderzoekscentra en centers of expertise werken samen met studenten en bedrijfsleven om te komen tot duurzame oplossingen voor complexe problemen. Wat doen we met ons afval, hoe gaan we van het aardgas af en hoe worden onze studenten de groene ambassadeurs die de wereld nodig heeft? Er gebeurt zoveel! Neem een kijkje achter de schermen op 10 oktober. De aftrap wordt verzorgd door Ruud Veltenaar. Ruud is filosoof, trendwatcher, TEDx spreker, bevliegeraar, buitengewoon hoogleraar en sociaal bewogen investeerder. De hogeschool sluit de dag af op EnTranCe met onder meer de opening van het Zernike Advanced Processing faciliteit.

Hanzehogeschool eerste Nederlandse partner Al Gore in Climate Reality Project
​In 2030 maakt de Hanzehogeschool Groningen 100% gebruik van duurzame energie. Dat is de afspraak die de hogeschool als eerste organisatie in Nederland maakt met Al Gore en zijn Climate Reality Project. Vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid, zet collegelid Paul van der Wijk, namens de Hanzehogeschool zijn handtekening onder het pact. Lees meer


Avans Hogeschool
Avans Hogeschool wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Dat wil zeggen, studenten en medewerkers hebben een maatschappelijk bewustzijn voor mens, milieu en welzijn. Duurzaamheid is daarom een vast onderdeel in het onderwijs en de bedrijfsvoering van Avans Hogeschool.  In de campagne ‘Het nieuwe gewoon is Duurzaam’ vertellen Avansmedewerkers en -studenten op welke manier zij bewust bezig zijn. Het doel van het project is om duurzaamheid binnen Avans tastbaarder te maken. Duurzaamheid heeft bij Avans niet alleen te maken heeft met het milieu en klimaatverbetering, maar ook met de manier waarop medewerkers en studenten met elkaar omgaan en hun eigen gezondheid.

Avans Hogeschool wil concreet inhoud geven aan duurzaamheid door middel van het verbinden van de SDGs als handelingsperspectief aan zijn onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Om de medewerkers daarbij te helpen is een game ontwikkeld binnen de lopende duurzaamheidscampagne ‘Het nieuwe gewoon is Duurzaam’. Aan de hand van die game gaan teams aan de slag met het ontwikkelen van concrete projecten en acties rondom de SDG. 


Saxion


Fontys Hogescholen
Fontys werkt aan integratie van duurzaamheid in onderwijs en onderzoek. ‘De belangrijkste opdracht voor Fontys is immers om ervoor te zorgen dat alle studenten een betekenisvolle plek in de maatschappij kunnen creëren. Een plek waarmee ze kunnen bijdragen aan een betere, duurzame wereld,’ aldus Fontysvoorzitter Nienke Meijer. Om dit te stimuleren hebben het Impulsteam Circulaire Economie (ICE) en Dienst Onderwijs en onderzoek van Fontys de workshop ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’ ontwikkeld.


Hogeschool van Amsterdam