Bestuurscommissies

Het bestuur van de Vereniging Hogescholen stelt bestuurscommissies in. Deze bereiden voor het bestuur het beleid voor over verschillende beleidszaken. Daarnaast zijn er de Tijdelijke commissie positionering hoger beroepsonderwijs en de Permanente commissie Goed bestuur.


 

Auditcommissie

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. drs. D.J. Pouwels CvB-voorzitter Hanzehogeschool Groningen
Lid   mevr. drs. I. Grimm MBA CvB-voorzitter Windesheim
Secretaris   dhr. drs. R. Minnée directeur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Mens & Organisatie

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   mevr. E. Schaper MBA CvB-voorzitter NHL Stenden Hogeschool
Leden   mevr. drs. M.F. van den Berg RA MRE CvB-lid Hogeschool Inholland
    de heer mr. drs. H.G.L.M. Camps CvB-lid De Haagse Hogeschool
    mevr. drs I. Lammerse CvB-voorzitter Hogeschool KPZ
    mevr. drs. P. Petersen directeur Hanzehogeschool Groningen
    mevr. dr. J. Ravensbergen CvB-lid Avans Hogeschool
    dhr. P.M.H.J. Stallenberg directeur Zuyd Hogeschool
    dhr. drs. J. van den Steenhoven CvB-lid Hogeschool Leiden
Secretaris   dhr. A.O. Stadermann, MBA, LLB   Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Bekostiging

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. dr. L.D. Verburgh CvB-voorzitter Zuyd Hogeschool
Leden   dhr. W. van den Brink MA CvB-lid Hogeschool Rotterdam
    mevr. drs.  I.T.J. Grimm-Ruiterkamp CvB-voorzitter Windesheim
    dhr. drs. J. van Iersel CvB-voorzitter Van Hall Larenstein
    mevr. I. Timmermans RA CvB-lid Breda University of Applied Sciences
    dhr. D. van Traa CvB-lid Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
    mevr. T. Zweed CvB-lid Hogeschool Utrecht
Secretaris   mevr. drs. P. Post coördinator Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Internationalisering

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   mevr. M. Brussaard CvB-voorzitter ArtEZ hogeschool voor de Kunsten
Leden   dhr. prof. dr. O. Couwenberg CvB-lid NHL Stenden hogeschool
    dhr. J. Hol CvB-voorzitter Christelijke Hogeschool Ede
    dhr. ir. J.F. Houterman CvB-voorzitter Fontys Hogescholen
    dhr. dr. G.R. Meyer Rector Hogeschool van Amsterdam
    dhr. drs. D. Pouwels CvB-voorzitter Hanzehogeschool Groningen
    dhr. dr. L. Verburgh CvB-voorzitter Zuyd Hogeschool
    dhr. L.J.M. Verhofstad CvB-voorzitter Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    dhr. dr. ir. R.P.J. van der Wielen CvB-voorzitter HAS Hogeschool
Secretaris   dhr. drs. E.C. de Groot beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Onderwijs

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. J. Bogerd MBA CvB-voorzitter Hogeschool Utrecht
Leden   dhr. H. de Deugd CvB-voorzitter Hogeschool der Kunsten Den Haag
    mevr. A. Hannink MHA CvB-lid Hanzehogeschool Groningen   
    mevr. B. Kievits CvB-lid Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    dhr. drs. T. Kos CvB-lid Saxion
    dhr. drs. R. Minnée directeur Vereniging Hogescholen
    mevr. dr. E.M. Minnemann CvB- voorzitter De Haagse Hogeschool
    mevr. dr. J.G.M. Reuling CvB-lid Hogeschool van Amsterdam
    dr. A. Sanderman CvB-voorzitter Hogeschool Leiden
    mevr. A.M.M. Venes CvB-voorzitter Marnix Academie
Secretaris   dhr. drs. A. Jonkman senior beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Onderzoek

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   mevr. drs. J.L. Mulder CvB-voorzitter Saxion
Leden   mevr. prof. dr. F.L.J.M. Brand-Gruwel CvB-lid Zuyd Hogeschool
    mevr. M. Brussaard FRSA CvB-voorzitter ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
    mevr. dr. M. van der Giessen lector Vereniging van Lectoren
    dhr. drs. J. Hol CvB-voorzitter Christelijke Hogeschool Ede
    mevr. drs. H. Jumelet CvB-voorzitter Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
    dhr. dr. ir. R. Komen CvB-lid Aeres 
    dhr. dr. G.R Meijer CvB-lid Hogeschool van Amsterdam
    mevr. K. Rusinovic lector Vereniging van Lectoren
    mevr. prof. W.J.M. Scholte op Reimer CvB-lid Hogeschool Utrecht
    mevr. P.H.J. Smeets CvB-lid Hanzehogeschool Groningen
    dhr. dr. drs. ir. C.M. Ravesloot lector Vereniging van Lectoren
    dhr. drs. J. van den Steenhoven CvB-lid Hogeschool Leiden
Agendalid   mevr. dr. M. van der Giessen directeur manager Regieorgaan SIA
    mevr. K. van Kammen directielid Politieacademie
    mevr. C. Flier manager NIVP
Secretaris   dhr. dr. ir. F.M. van der Zwan beleidsspecialist Vereniging Hogescholen

 

Permanente commissie Goed bestuur

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. mr. M.H.J. Limmen     voorzitter Vereniging Hogescholen
Leden   dhr. F. Bakker voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Leiden
    mevr. W. Fanchimon CvB-voorzitter Codarts Rotterdam
    mevr. dr. E.M. Minnemann CvB-voorzitter De Haagse Hogeschool
    dhr. drs. P.J.E. den Oudsten voorzitter Raad van Toezicht Windesheim
Secretaris   mevr. mr. A. Verhoeven   Vereniging Hogescholen

 


Stuurgroep lerarenopleidingen

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   Jan Bogerd CvB-voorzitter Hogeschool Utrecht
Leden   Willem Eikelenboom directeur, voorzitter ADEF NHL Stenden Hogeschool
    Inge Grimm-Ruiterkamp CvB-lid Windesheim
    Barbara de Kort voorzitter LOBO (Landelijk overleg lerarenopleiding basisonderwijs) Marnix Academie
    Ron Minnee directeur Vereniging Hogescholen
    Ramon Puras decaan faculteit onderwijs en opvoeding  Hogeschool van Amsterdam
    Peter Roos programmadirecteur 10voordeleraar
    Hugo Nierstrasz beleidsadviseur Vereniging Hogescholen
    Eric Westhoek CvB-voorzitter Hogeschool iPabo
Secretaris   Dieuwertje Scheringa  beleidsadviseur Vereniging Hogescholen