Bestuurscommissies

Het bestuur van de Vereniging Hogescholen stelt bestuurscommissies in. Deze bereiden voor het bestuur het beleid voor over verschillende beleidszaken. Daarnaast zijn er de Tijdelijke commissie positionering hoger beroepsonderwijs en de Permanente commissie Goed bestuur.


 

Tijdelijke commissie positionering hoger beroepsonderwijs

Zie ook: Commissie positionering hbo geïnstalleerd 

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   Ron Bormans   CvB-voorzitter Hogeschool Rotterdam
Leden   Saniye Çelik lector Diversiteit & Inclusie  Hogeschool Leiden
    Stephan Corporaal lector Human Capital Saxion
    Migchiel van Diggelen lector Design-Based Education NHL Stenden Hogeschool
    Marleen Goumans lector Samenhang in de Ouderenzorg en directeur Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam
    Evelyne Meens senior-onderzoeker Studie(keuze)succes Fontys Hogescholen
    Sebastian Olma lector Cultural & Creative Industries Avans Hogeschool
    Margie Topp lector Kunststoftechnologie en winnaar Deltapremie 2021 Hogeschool Windesheim
    Nico de Vos lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling en Directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht
Secretaris   Erwin van Braam directeur Hoger Onderwijs Drechtsteden
Toehoorder   Ron Minnée directeur Vereniging Hogescholen

 

Auditcommissie

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. B. Verveld CvB-voorzitter Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Lid   dhr. drs. D.J. Pouwels CvB-voorzitter Hanzehogeschool Groningen
Secretaris   dhr. drs. R. Minnée directeur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Mens & Organisatie

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   mevr. E. Schaper MBA CvB-voorzitter NHL Stenden Hogeschool
Leden   mevr. drs. M.F. van den Berg RA MRE CvB-lid Hogeschool Inholland
    de heer mr. drs. H.G.L.M. Camps CvB-lid De Haagse Hogeschool
    mevr. drs I. Lammerse CvB-voorzitter Hogeschool KPZ
    mevr. drs. P. Petersen directeur Hanzehogeschool Groningen
    mevr. dr. J. Ravensbergen CvB-lid Avans Hogeschool
    dhr. P.M.H.J. Stallenberg directeur Zuyd Hogeschool
    dhr. drs. J. van den Steenhoven CvB-lid Hogeschool Leiden
Secretaris   dhr. A.O. Stadermann, MBA, LLB   Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Bekostiging

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. dr. L.D. Verburgh CvB-voorzitter Zuyd Hogeschool
Leden   dhr. W. van den Brink MA CvB-lid Hogeschool Rotterdam
    dhr. J. Dane MSc CvB-voorzitter HZ University of Applied Sciences
    dhr. drs. J. van Iersel CvB-voorzitter Van Hall Larenstein
    dhr. B. Verveld CvB-voorzitter Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
    dhr. N. van Os CvB-lid Breda University of Applied Sciences
    mevr. T. Zweed CvB-lid Hogeschool Utrecht
Secretaris   mevr. drs. P. Post beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Internationalisering

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   mevr. M. Brussaard CvB-voorzitter ArtEZ hogeschool voor de Kunsten
Leden   dhr. prof. dr. O. Couwenberg CvB-lid NHL Stenden hogeschool
    dhr. J. Hol CvB-voorzitter Christelijke Hogeschool Ede
    dhr. ir. J.F. Houterman CvB-voorzitter Fontys Hogescholen
    dhr. dr. G.R. Meyer Rector Hogeschool van Amsterdam
    dhr. drs. D. Pouwels CvB-voorzitter Hanzehogeschool Groningen
    dhr. dr. L. Verburgh CvB-voorzitter Zuyd Hogeschool
    dhr. L.J.M. Verhofstad CvB-voorzitter Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    dhr. dr. ir. R.P.J. van der Wielen CvB-voorzitter HAS Hogeschool
Secretaris   dhr. drs. E.C. de Groot beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Onderwijs

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. J. Bogerd MBA CvB-voorzitter Hogeschool Utrecht
Leden   mevr. A. Hannink MHA CvB-lid Hanzehogeschool Groningen   
    mevr. drs. H. Jumelet  CvB-lid Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
    mevr. B. Kievits CvB-lid Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    dhr. drs. T. Kos CvB-lid Saxion
    dhr. drs. R. Minnée directeur Vereniging Hogescholen
    mevr. dr. E.M. Minnemann CvB- voorzitter De Haagse Hogeschool
    mevr. dr. J.G.M. Reuling CvB-lid Hogeschool van Amsterdam
    dhr. drs. R. Rottier CvB-voorzitter Driestar educatief
    dr. A. Sanderman CvB-voorzitter Hogeschool Leiden
Secretaris   dhr. drs. A. Jonkman senior beleidsadviseur Vereniging Hogescholen

 

Bestuurscommissie Onderzoek

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   mevr. drs. J.L. Mulder CvB-voorzitter Saxion
Leden   mevr. prof. dr. F.L.J.M. Brand-Gruwel CvB-lid Zuyd Hogeschool
    mevr. M. Brussaard FRSA CvB-voorzitter ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
    mevr. drs. Z. Guernina CvB-lid Hogeschool Rotterdam
    dhr. dr.ir. R. Komen CvB-lid Aeres 
    dhr. dr. G.R Meijer CvB-lid Hogeschool van Amsterdam
    mevr. prof. W.J.M. Scholte op Reimer CvB-lid Hogeschool Utrecht
    mevr.  P.H.J. Smeets CvB-lid Hanzehogeschool Groningen
    dhr. B. Verveld CvB-voorzitter Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
    mevr. dr. M. van der Giessen lector Vereniging van Lectoren
    dhr. dr. drs. ir. C.M. Ravesloot lector Vereniging van Lectoren
Secretaris   dhr. dr. ir. F.M. van der Zwan beleidsspecialist Vereniging Hogescholen

 

Permanente commissie Goed bestuur

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   dhr. mr. M.H.J. Limmen     voorzitter Vereniging Hogescholen
Leden   dhr. F. Bakker voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Leiden
    mevr. W. Fanchimon CvB-voorzitter Codarts Rotterdam
    mevr. dr. E.M. Minnemann CvB-voorzitter De Haagse Hogeschool
    dhr. drs. P.J.E. den Oudsten voorzitter Raad van Toezicht Windesheim
Secretaris   mevr. mr. A. Verhoeven   Vereniging Hogescholen

 


Stuurgroep lerarenopleidingen

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   Jan Bogerd CvB-voorzitter Hogeschool Utrecht
Leden   Willem Eikelenboom directeur, voorzitter ADEF NHL Stenden Hogeschool
    Inge Grimm-Ruiterkamp CvB-lid Windesheim
    Barbara de Kort voorzitter LOBO (Landelijk overleg lerarenopleiding basisonderwijs) Marnix Academie
    Ron Minnee directeur Vereniging Hogescholen
    Ramon Puras decaan faculteit onderwijs en opvoeding  Hogeschool van Amsterdam
    Peter Roos programmadirecteur 10voordeleraar
    Hugo Nierstrasz beleidsadviseur Vereniging Hogescholen
    Eric Westhoek CvB-voorzitter Hogeschool iPabo
Secretaris   Dieuwertje Scheringa  beleidsadviseur Vereniging Hogescholen