Bijeenkomst

Zekerheid over opleidingsniveaus met NLQF! Voorlichtingsbijeenkomst

Op dinsdag 21 november 2023 organiseert het NCP NLQF een voorlichtingsbijeenkomst (gratis) over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Deze bijeenkomst is voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden. Denk aan particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, examenbureaus en contractafdelingen van roc’s of hogescholen. NLQF maakt vergelijking met andere -ook reguliere- opleidingen in binnen- en buitenland mogelijk. Je krijgt uitleg over hoe kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen. Meer dan 60 opleiders werken al met NLQF-niveaus en er zijn al 229 kwalificaties ingeschaald. 

Bekijk het NLQF-register.

NLQF voor leven lang ontwikkelen
Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties dus vastleggen. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Op deze manier levert het NLQF een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang ontwikkelen. En: NLQF is ook gekoppeld aan verschillende subsidieregelingen voor scholing en ontwikkeling.

Programma voorlichtingsbijeenkomst

  • Kennismaking/toelichting NLQF (Tijs Pijls, NCP NLQF)
  • Examenadviesburo heeft inmiddels zes kwalificaties ingeschaald op niveaus 4, 5 en 6. Wat komt er kijken bij inschaling in NLQF en wat levert het op? (Miranda van den Tempel-Bood)
  • Presentatie over de NLQF-procedures (Esther Murre, Naomi Waijers, NCP NLQF)
  • Ruimte voor vragen

Aanmelden
Aanmelding kan online via het aanmeldformulier. Heb je vragen of suggesties die je graag zou terugzien tijdens de bijeenkomst? Mail deze s.v.p. uiterlijk voor 17 november 2023 naar info@ncpnlqf.nl. O.v.v. ‘Vragen voorlichting 21 november 2023’.