Bijeenkomst

Week van het Economieonderwijs

Van 20 tot en met 24 november vindt de Week van het Economieonderwijs plaats – dé landelijke week voor toekomstbestendig economieonderwijs in Nederland voor vo, mbo, hbo en wo. Het inhoudelijke programma van de Week van het Economieonderwijs is ontwikkeld voor en door onderwijsprofessionals en biedt inspiratie over hoe zij binnen het economievak ruimte kunnen creëren voor verschillende economische denkkaders. Ook veel hogescholen zijn aangesloten en hebben voor hbo-economiedocenten een rijk programma.

In economische opleidingen aan het hbo is steeds meer aandacht voor het verrijken van het curriculum met nieuwe economische denkkaders. Soms in aparte vakken gericht op circulaire economie, duurzaam ondernemen of de betekeniseconomie, soms geïntegreerd in bestaande opleidingen. En er komen steeds meer lectoraten gericht op circulaire economie of meervoudige waardecreatie. 

Docenten en onderwijsinstellingen die hiermee bezig zijn, nemen tijdens de Week van het Economieonderwijs het podium om hun ervaring te delen. Op de website www.weekvanheteconomieonderwijs.nl/hbo zie je welke activiteiten er plaatsvinden en vind je inspiratie voor toekomstgericht economieonderwijs in jouw onderwijs.