Bijeenkomst

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF

Opleidingen verschillen soms erg van elkaar, dat maakt vergelijken of inschatten van diploma’s en wat iemand kan en kent lastig. Mensen kunnen met het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF aantonen wat ze waard zijn. Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren stimuleren. Op donderdag 26 november (10.00 - 12.30 uur) is er een online voorlichting over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF.

Doelgroep
De voorlichtingsbijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden, denk aan particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers en examenbureaus. Door inschaling in het NLQF kan meer duidelijkheid worden verschaft over het niveau van deze diploma’s of certificaten.

Wat kunt u verwachten?

  • Kennismaking/toelichting NLQF (Tijs Pijls)
  • Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) vertelt over hun ervaring met validiteit en inschaling in het NLQF en wat dat voor hen betekent (Hanneke Westland). SVH schaalde al 4 kwalificaties in op de NLQF-niveaus 1, 2 en 3.
  • Presentatie over de NLQF-procedure (Jessica Tadema en Esther Murre)
  • Ruimte voor vragen

Aanmelden
Aanmelding kan online via het aanmeldformulier. U ontvangt na aanmelding een bevestiging om aan de bijeenkomst deel te nemen. Heeft u vragen of suggesties die u graag terug zou zien tijdens de bijeenkomst, dan ontvangen we die graag bij aanmelding (en uiterlijk voor maandag 23 november). U kunt deze mailen naar cstrik@ncpnlqf.nl.