Bijeenkomst

Training Integrale Veiligheid voor IV-functionarissen

Het onderwerp integrale veiligheid wint binnen hogescholen steeds meer aan belang en is veelal professioneel belegd bij functionarissen in een team waarbij expertises rond o.a. fysieke veiligheid, sociale veiligheid, cyberveiligheid, kennisveiligheid en crisismanagement bijeen gebracht wordt. Op landelijk niveau wordt samengewerkt in het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) gefaciliteerd door SURF.

Trainingsmodule
Binnen het platform IV-HO is een trainingsmodule ontwikkeld voor (nieuwe) IV-functionarissen van hogescholen en universiteiten. In het voorjaar van 2023 wordt alweer de derde editie van deze trainingsmodule aangeboden.

Data
De training Integrale Veiligheid voor IV-functionarissen bestaat uit drie dagdelen en vindt plaats op:  

  • donderdagochtend 16 maart 2023 (van 9.00-14.30 uur, incl. lunch) 
  • donderdagmiddag 30 maart 2023 (van 12.00-17.00 uur, incl. lunch) 
  • donderdagmiddag 13 april 2023 (van 12.00-17.00 uur, incl. lunch)

Inschrijven
Bij inschrijving voor de training wordt er vanuit gegaan dat de deelnemer alle drie de dagen aanwezig is (behalve natuurlijk als men onverhoopt niet kan of ziek is). Voor nadere informatie en wijze van inschrijven stuur een mail naar Shannon Gregoire en Maartje Mol: secretariaat@integraalveilig-ho.nl .