Bijeenkomst

Over eerste projectresultaten

Symposium project Student Kwalificatie Onderwijs

Het project Student Kwalificatie Onderwijs (StuKO) organiseert op 6 april 2023 een symposium over de eerste opbrengsten van het project. Het StuKO-project wil een bijdrage leveren aan de professionalisering van student-docenten, leidend tot een StudentKwalificatieOnderwijs, kortweg StuKO.

Inhoud
Wat kun je verwachten op 6 april? Mick Healey, emeritus hoogleraar aan de universiteit van Gloucestershire, geeft een keynote waarin hij start vanuit zijn expertise over students-as-partners en vervolgens focust op students-as-teachers.

In gesprek gaan met student-docenten, beleidsmakers, trainers. Met een aantal workshops, waaronder:

  • Wat brengt onderzoeksliteratuur voor de praktijk?
  • Maak kennis met good practices
  • Erkennen en waarderen van student-docenten: denk mee!
  • Brainstorm met Mick Healey over elementen van training en begeleiding: waar hebben student-docenten wat aan?
  • Tegen welke dilemma’s lopen we aan en hoe gaan we daar mee om?

Deelnemers
Student-docenten, trainers, docenten, begeleiders, beleidsmakers en geïnteresseerden die te maken hebben met student-docenten zijn welkom!

Meer informatie en aanmelden
Bezoek deze website voor meer informatie en aanmelding.

Deelnemende instellingen StuKO
OCW is de opdrachtgever, de Universiteit Utrecht is penvoerder. In de werkgroepen, het consortium en de klankbordgroep zijn verschillende instellingen vertegenwoordigd, te weten: Hogeschool van Amsterdam, HAN University of Applied Sciences, Interstedelijk Studenten Overleg, Maastricht University, Radboud Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Utrecht, UMC Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen.