Bijeenkomst

Kennisdeling bevorderen

Symposium decentrale selectie(procedures)

Op maandagmiddag 13 mei 2024 organiseert de Vereniging Hogescholen een symposium over selectie en selectieprocedures in het hoger onderwijs. Dit symposium is bedoeld voor (beleids)medewerkers van hogescholen, die zich op enige wijze bezig houden met de selectie van studenten voor opleidingen met een numerus fixus, opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden of die vallen onder kleinschalig en intensief onderwijs.

Het programma start met plenaire bijdragen van Dr. Sebastiaan Steenman (Universiteit Utrecht en o.m. voorzitter Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs) en Dr. Kitty Cleutjens en Sanne Schreurs (Universiteit Maastricht). Daarin zal onder meer ingegaan worden op basisprincipes van goede selectie (‘alignment’), het bepalen van de juiste selectie-instrumenten, mogelijkhedengelijkheid en het gedegen evalueren van het selectieproces en de uitkomsten daarvan.

Na de pauze kun je twee deelsessies volgen uit het volgende aanbod:

  1. Lianne Mulder (post doc researcher UMC Utrecht) presenteert haar onderzoek naar de kansenongelijkheid in selectie voor hbo en wo opleidingen;
  2. Susanne Rijken en Jolien van Keulen (inspecteurs hoger onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs) bespreken het Toezicht op selectie met aandacht voor dilemma’s en (on)mogelijkheden voor opleidingen;
  3. Roel Beijer (assessment-psycholoog en docent Talentmanagement bij Hogeschool Leiden) neemt ons mee in de waarde van ‘motivatie’ als selectiecriterium;
  4. Remco Vonk (beleidsjurist bij het Ministerie van OC&W) gaat in op de (juridische) mogelijkheden van decentrale loting in opleidingen bij bacheloropleidingen met een numerus fixus;
  5. Cormac Burmania en Ernst Braches (ArtEz University of Arts) over selectie bij kunstopleidingen.

De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Deelname aan dit symposium kan enkel na aanmelding en is kosteloos. Het aantal plaatsen is gelimiteerd. De keuze voor deelsessies wordt ter plekke gemaakt, beschikbaarheid is op volgorde van binnenkomst.

Aanmelden is vanaf nu mogelijk                 

Meld je hier aan via het aanmeldformulier. Kun je -na aanmelding- toch niet komen? Geef je plekje dan weer vrij voor een ander en meld je af via evenementen@vh.nl.