Bijeenkomst

Oriënteren en voorbereiden op PD-traject (vijf sessies najaar 2024)

Overweeg je om een professional doctorate te gaan doen? 
In 2023 zijn diverse domeinen in het hbo gestart met de professional doctorate (PD). Dit is een nieuw doctoraatstraject dat zich richt op het opleiden van hooggekwalificeerde, innovatiegerichte professionals die goed uit de voeten kunnen met complexe vraagstukken die zich voordoen in de maatschappij en beroepspraktijk. Ben jij een potentiële kandidaat of overweeg je het volgen van een PD (op termijn)? Vanuit het programmateam PD bieden we vijf bijeenkomsten aan, die je kunnen ondersteunen bij jouw oriëntatie en voorbereiding op een start met een PD-traject.

Wat komt er in de bijeenkomsten aan de orde?
In de vijf bijeenkomsten gaan we aan de slag met thema’s die spelen rondom de PD, de rollen die je hebt tijdens een PD, de begeleiding van een PD en het schrijven van een PD-voorstel. Dit kan je helpen bij het voorbereiden van een aanvraag. Vragen die aan de orde zullen komen, zijn onder andere: 

 • Wat is een PD?
 • Wat moet ik al kunnen om te kunnen starten met een PD? 
 • Hoe kan ik innoveren in en met de praktijk?
 • Welke rollen heb ik tijdens een PD? 
 • Wat wil ik leren tijdens mijn PD-traject?
 • Welke rol heeft praktijkgericht onderzoek in een PD?
 • Welke producten moet ik opleveren tijdens een PD?
 • Hoe dien ik een aanvraag voor een PD-traject in? 
 • Wat levert een PD op?

Voor wie zijn de bijeenkomsten?
De bijeenkomsten zijn voor iedereen die potentieel kandidaat is voor een PD, een aanvraag in voorbereiding heeft of zich wil oriënteren op wat een PD is. We organiseren de bijeenkomsten domein- en hogeschooloverstijgend, dus je ontmoet mensen uit de diverse domeinen. 

Data, tijd, kosten en aanmelden
De vijf bijeenkomsten van een dagdeel (10-14 uur incl. lunch) vinden plaats op:

 • 17 september: live in Utrecht
 • 3 oktober: live in Utrecht 
 • 17 oktober: live in Utrecht
 • 6 november: live in Utrecht
 • 12 november: live in Utrecht

De kosten bedragen 700 euro per persoon. De voertaal van de bijeenkomsten is Nederlands. Aanmelden kan tot 9 september bij karin.ruiter@hu.nl. In verband met de steeds schaarser wordende PD-plekken is het de bedoeling dat je bij aanmelding aangeeft in welk domein en vanuit welke hogeschool je het PD-traject wilt volgen. Na die datum krijg je meer informatie over de sessies en je voorbereiding hierop.

Het maximaal aantal inschrijvingen is 20 personen.

Heb je nog vragen?
Stel ze aan Cindy Kuiper (c.a.j.kuiper@saxion.nl) of Elin Koppelaar (e.koppelaar@hr.nl).