Bijeenkomst

Oriënteren en voorbereiden op PD-traject

Overweeg je om een professional doctorate te gaan doen? 
In 2023 starten diverse domeinen binnen het hbo met de professional doctorate (PD). Dit is een nieuw doctoraatstraject dat zich richt op het opleiden van hooggekwalificeerde, innovatiegerichte professionals die goed uit de voeten kunnen met complexe vraagstukken die zich voordoen in de maatschappij en beroepspraktijk. Ben jij een potentiële kandidaat of overweeg je het volgen van een PD (op termijn)? Dan bieden we vanuit het Programmateam PD in het najaar van 2023 vijf bijeenkomsten die je kunnen ondersteunen bij jouw oriëntatie en voorbereiding op een start met een PD-traject.

Wat komt er in de bijeenkomsten aan de orde?
In de vijf bijeenkomsten gaan we aan de slag met thema’s die spelen rondom de PD, de rollen die je hebt tijdens een PD, begeleiding van een PD en het schrijven van een PD-voorstel. Dit kan je ondersteunen bij  het voorbereiden van een aanvraag. Vragen die aan de orde zullen komen zijn onder andere: 

 • Wat is een PD?
 • Wat moet ik al kunnen om te kunnen starten met een PD? 
 • Hoe kan ik innoveren in en met de praktijk?
 • Welke rollen heb ik tijdens een PD? 
 • Wat wil ik leren tijdens mijn PD-traject?
 • Welke rol heeft praktijkgericht onderzoek in een PD?
 • Welke producten moet ik opleveren tijdens een PD?
 • Hoe dien ik een aanvraag voor een PD-traject in? 
 • Wat levert een PD op?

Voor wie zijn de bijeenkomsten?
De bijeenkomsten zijn voor iedereen die potentieel kandidaat is voor een PD, een aanvraag in voorbereiding heeft of zich wil oriënteren op wat een PD is. We organiseren de bijeenkomsten domein- en hogeschooloverstijgend, dus je ontmoet mensen uit de diverse domeinen. 

Data, tijd, kosten en aanmelden
De vijf bijeenkomsten van een dagdeel (10-14 uur) vinden plaats op onderstaande data:

 • 7 september: live in Utrecht
 • 21 september: online
 • 5 oktober: live in Utrecht 
 • 31 oktober: online
 • 15 november: live in Utrecht

De live bijeenkomsten vinden plaats op Hogeschool Utrecht, Padualaan 99, Utrecht en zijn inclusief lunch. 

 • De kosten bedragen 700 euro per persoon voor het bijwonen van de vijf bijeenkomsten. 
 • De voertaal van de bijeenkomsten is Nederlands.
 • Aanmelden kan tot 24 augustus bij karin.ruiter@hu.nl. Na die datum krijg je meer informatie over de sessies en je voorbereiding hierop.
 • Het maximaal aantal inschrijvingen is 20 personen. 

Heb je nu vragen over het pre-PD-traject? Dan kun je contact opnemen met Marlies Welbie (marlies.welbie@hu.nl) of Cindy Kuiper (c.a.j.kuiper@saxion.nl).