Bijeenkomst

Kennisdelingsbijeenkomst over Wisselstroom

Hogescholen en universiteiten spannen zich in om te zorgen dat meer studenten makkelijker en sneller op de voor hen juiste plek terechtkomen. We trekken samen op onder de noemer ‘Wisselstroom’. Graag nodigen we je uit voor een kennisdelingsbijeenkomst op dinsdag 12 december van 10.30 uur tot 14.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst brengen we kennis over wisselstroom bij elkaar vanuit de verschillende wisselstroomprojecten die universiteiten en hogescholen gezamenlijk uitvoeren.

Voor wie: Projectleiders, beleidsmedewerkers, bestuurders van hogescholen en universiteiten betrokken bij Wisselstroom en belangstellenden van andere instellingen die Wisselstroom willen versterken.

Locatie: Congrescentrum Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort (naast station Amersfoort).

Programma:
Vanaf 10.00 uur: Inloop
10.30-11.30 uur: Openingsprogramma (plenair)
11.30-12.30 uur: Deelsessies ronde 1. In iedere sessie worden enkele lopende pilotprojecten gepresenteerd. Daarnaast kun je rond de thema’s dilemma’s delen en volop vragen stellen. Keuze uit:

  • Thema 1: Verbeteren van keuzetrajecten voor vo-leerlingen: door o.a. gezamenlijke studievoorlichting, LOB (loopbaanontwikkeling, -oriëntatie en -(studie)begeleiding), studiekeuzebegeleiding
  • Thema 2: Tijdens de studie: oriëntatie in het eerste jaar, iedere student op de juiste plek en begeleiding van wisselstromers bij overstappen
  • Thema 3: Onderzoek naar en inzicht in studentstromen (o.a. uitwisseling van data)

12.45-13.15 uur: Lunch
13.30-14.30 uur: Deelsessies ronde 2. 
Keuze uit:

  • Thema 1: Verbeteren van keuzetrajecten voor vo-leerlingen: door o.a. gezamenlijke studievoorlichting, LOB (loopbaanontwikkeling, -oriëntatie en -(studie)begeleiding), studiekeuzebegeleiding
  • Thema 2: Tijdens de studie: oriëntatie in het eerste jaar, iedere student op de juiste plek en begeleiding van wisselstromers bij overstappen
  • Thema 3: Onderzoek naar en inzicht in studentstromen (o.a. uitwisseling van data)
  • Thema 4: Een netwerk opbouwen rond wisselstroom: hoe doe je dat en wie heb je nodig om wisselstroom verder te brengen?

Meld je aan >> 

We zien je graag op 12 december.

Vriendelijke groet,

Namens Universiteiten van Nederland (UNL) en Vereniging Hogescholen (VH),

Simone Kuipers en Saskia van de Mortel