Bijeenkomst

HTNO-middag: Maatschappelijk verdienvermogen door cross-sectoraal leren en innoveren binnen bèta, techniek en ict?

Het sectoraal adviescollege hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (sac HTNO) nodigt u van harte uit voor haar halfjaarlijkse HTNO-middag!

Wordt het techniek in alles of allen in techniek?
Op donderdag 27 juni aanstaande onderzoeken we in een interactief programma hoe we hbo-studenten kunnen toerusten om als technische professionals duurzame veranderingen met maatschappelijke impact te gaan maken.

Maatschappelijk verdienvermogen door cross-sectoraal leren en innoveren binnen bèta, techniek en ict?

Onze maatschappelijke uitdagingen worden steeds urgenter, zoals het woningtekort, de klimaatverandering of energietransitie. Er is een noodzaak om te versnellen in het ontwerpen, ontwikkelen en het grootschalig toepassen van oplossingen. We moeten innovaties opschalen die zowel economisch verdienvermogen als maatschappelijke impact realiseren. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerking en organiseren, nieuwe manieren van kijken, ontwerpen en toepassen, nieuwe verdienmodellen en financiering en op een andere manier meten van impact. 

Er wordt een steeds sterker appèl gedaan op het vermogen van hbo-professionals om multi- en interdisciplinair te denken en te werken: over de grenzen van disciplines heen te kijken, waarbij de disciplines hun eigen ‘stem’ behouden. Wat zien technische branches als kernkwaliteiten van succesvolle hbo-professionals? Welke kansen en uitdagingen brengt het voor het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (htno) met zich mee als we meer cross-sectoraal willen gaan opleiden?

Voor wie
In De Eenhoorn in Amersfoort verwelkomen we van harte docenten, opleidingsmanagers, domeinvertegenwoordigers, academiedirecteuren, lectoren, alumni, HR-professionals, innovatiemanagers, directeuren en vertegenwoordigers van branches en O&O fondsen om gebruik te maken van elkaars kritische denkkracht, te leren van goede voorbeelden en kennis en ervaringen uit te wisselen.

Aanmelden
U kunt zich opgeven voor de bijeenkomst via deze link: aanmelden. Verspreiding van deze uitnodiging in uw netwerk wordt op prijs gesteld!