Bijeenkomst

Voorlichtingsbijeenkomst Duidelijkheid over opleidingsniveaus met NLQF!

Op donderdag 6 juni 2024 organiseert het NCP NLQF een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Deze (gratis) bijeenkomst is bedoeld voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden. Denk aan particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, examenbureaus en contractafdelingen van roc’s of hogescholen.

Het voordeel van NLQF is dat vergelijking mogelijk wordt met andere -ook reguliere- opleidingen in binnen- en buitenland. Uitgelegd wordt hoe kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen. Meer dan 60 opleiders werken al met NLQF-niveaus en er zijn al 252 kwalificaties ingeschaald! Bekijk het NLQF-register.

NLQF voor Leven Lang Ontwikkelen
Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties dus vastleggen en zichtbaar maken. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en passende scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Op deze manier levert het NLQF een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang ontwikkelen. En: NLQF is ook gekoppeld aan verschillende subsidieregelingen voor scholing en ontwikkeling.

Programma voorlichtingsbijeenkomst

  • Kennismaking en toelichting NLQF (Tijs Pijls, NCP NLQF)
  • Praktijkvoorbeeld: wat komt er kijken bij inschaling in NLQF en wat levert het op?
  • Presentatie NLQF-procedures (Esther Murre en Naomi Waijers, NCP NLQF)
  • Ruimte voor vragen

Aanmelden
Aanmelding kan via dit aanmeldformulier. Na aanmelding ontvang je een bevestiging om aan de bijeenkomst deel te nemen. Heb je vragen of suggesties die je graag terug zou zien tijdens de bijeenkomst, dan ontvangen we deze graag (uiterlijk voor 3 juni 2024). U kunt deze mailen naar info@ncpnlqf.nl o.v.v. ‘Vragen voorlichting 6 juni 2024’.