Bijeenkomst

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF

Duidelijkheid over opleidingsniveaus met NLQF!

Op donderdag 8 februari 2024 organiseert het NCP NLQF een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Deze bijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden. Denk aan particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, examenbureaus en contractafdelingen van roc’s of hogescholen. Met NLQF wordt vergelijking met andere - ook reguliere - opleidingen in binnen- en buitenland mogelijk. Uitgelegd wordt hoe kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen. Meer dan 60 opleiders werken al met NLQF-niveaus en er zijn al 239 kwalificaties ingeschaald! Bekijk het NLQF-register.

NLQF voor leven lang ontwikkelen
Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties dus vastleggen en zichtbaar maken. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en werknemers passende scholing aanbieden. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Op deze manier levert het NLQF een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang ontwikkelen. En: NLQF is ook gekoppeld aan verschillende subsidieregelingen voor scholing en ontwikkeling.

Programma voorlichtingsbijeenkomst

  • Kennismaking/toelichting NLQF (Tijs Pijls, NCP NLQF)
  • Hogeschool Viaa heeft onlangs twee kwalificaties in de huisartsenzorg ingeschaald op niveaus 5 en 6. Wat komt er kijken bij inschaling in NLQF en wat levert het op? (Gerda Brummel)
  • Presentatie NLQF-procedures (Esther Murre en Naomi Waijers, NCP NLQF)
  • Ruimte voor vragen

Aanmelden
Aanmelding kan online via het aanmeldformulier. U ontvangt na aanmelding een bevestiging om aan de bijeenkomst deel te nemen. Heeft u vragen of suggesties die u graag terug zou zien tijdens de bijeenkomst? NCP NLQF ontvangt deze graag (uiterlijk voor 5 februari 2024). U kunt deze mailen naar info@ncpnlqf.nl onder vermelding van ‘Vragen voorlichting 8 februari 2024’.