Bijeenkomst

Conferentie Onderzoek & Impact 2023

Hoe maken we de impact van praktijkgericht onderzoek zichtbaar en tastbaar? Hoe brengen we de impact in kaart en hoe kunnen we deze blijvend vergroten? Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen willen het gesprek over de impact van praktijkgericht onderzoek stimuleren. Daarom organiseren we op donderdag 11 mei gezamenlijk de conferentie Onderzoek & Impact 2023 op Hogeschool Utrecht.

Duurzame impact
Praktijkgericht onderzoek is cruciaal voor de aanpak van de grote maatschappelijke transities van deze tijd. Het draagt door zijn aard - vraaggestuurd, transdisciplinair en cross-sectoraal -, bij aan duurzame impact. Het creëert kansen en genereert brede maatschappelijke en economische meerwaarde. Beter zicht hierop komt het onderzoek ten goede.

Eerste sprekers bevestigd
Op 11 mei gaan we in gesprek met experts en belanghebbenden van binnen en buiten het hbo om antwoorden op vragen rondom impact te vinden. Onder meer Laurens Hessels (Rathenau Instituut, Centre for Science and Technology Studies Universiteit Leiden), Huib de Jong (Regieorgaan SIA), Anka Mulder (hogeschool Saxion, bestuur Vereniging Hogescholen), Daan Andriessen (Hogeschool Utrecht), Margo Brouns (Fontys Hogeschool) en Jaron Weishut (adviseur ministeries van OCW en EZK) gaan deze dag nader in op het onderwerp onderzoek en impact.

Interesse?
We werken de komende maanden aan het programma en houden je op de hoogte. Wil je je nu alvast aanmelden? Dat kan via het formulier. Heb je een goed idee voor een inhoudelijke bijdrage? Dan horen we graag van je via communicatie@regieorgaan-sia.nl.