Bijeenkomst

Bijeenkomst Landelijk Netwerk Kwaliteitsbeleid

In verband met de voorbereidingen op de mogelijke invoering van instellingsaccreditatie vindt op donderdag 16 maart een bijeenkomst plaats van het Landelijk Netwerk Kwaliteitsbeleid van de Vereniging Hogescholen. Centraal tijdens de bijeenkomst staat de betekenis van de European Standards and Guidelines (ESG).
 
Axel Aerden, directeur NVAO Vlaanderen neemt de deelnemers mee in achtereenvolgens de WHY van de ESG (historie en toekomst), de praktijk ervan en de vraag  hoe dicht het stelsel bij de ESG moet blijven zodat de NVAO in de European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) opgenomen kan blijven vs hoeveel vrijheid er is om de ESG naar eigen inzicht te gebruiken.
Daarna bespreken de deelnemers in kleine groepen de vraag wat, op basis van de ESG,  de mogelijkheden zijn voor het stelsel dat we aan het inrichten zijn. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van drie thema’s. Wat betekent het voor de inrichting van:

  1. De WHW  
  2. De interne kwaliteitszorg in instellingen
  3. Het NVAO-kader voor de toets voor instellingsaccreditatie

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met dinsdag 7 maart met een mail aan: jonkman@vh.nl. Het aantal deelnemers per hogeschool is gesteld op maximaal twee personen.