Actualiteit

Vooraanmeldingen hbo langzaam richting pre-corona niveau

Uit de vooraanmeldingen voor hogescholen blijkt dat minder studenten dan vorig jaar zich hebben aangemeld voor een hbo-opleiding. Op dit moment hebben 157.950 studenten zich aangemeld. Dat is 6,8% minder dan vorig jaar na de aanmelddeadline. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”De grote stijging in het aantal aanmeldingen vorig jaar kwam door corona. We gaan nu langzaam terug naar het niveau van voor corona.” Ondanks de generieke daling zijn de aanmeldingen voor studies in de gezondheidszorg stabiel, zelfs ten opzichte van de forse toename van vorig jaar. Limmen: “Het is goed om te zien dat studenten wederom voor een opleiding in de zorg kiezen, daar is de nieuwe aanwas hard nodig.”

Vergelijking met vorig jaar
Het is lastig om een goede vergelijking te maken met vorig jaar. In 2020 werd de aanmelddeadline namelijk eenmalig verschoven van 1 mei naar 1 juni 2020. Daarnaast werd vorig jaar het centraal eindexamen afgeschaft, waardoor uitzonderlijk veel havisten konden doorstromen naar het hbo. De VH heeft ervoor gekozen om de aanmeldcijfers van 2021 te vergelijken met 1 juni 2020, omdat dat het meest reële beeld geeft. Maar de aanmeldingen lopen ook nu nog door dus pas in oktober is echt te zeggen hoeveel studenten een studie zijn begonnen in het hbo.

Aanmeldingen internationale studenten
Er hebben zich meer internationale studenten aangemeld voor een opleiding aan een Nederlandse hogeschool. Deze toename kan een gevolg zijn van Brexit en het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit het Erasmus-programma, het Europese uitwisselingsprogramma voor studenten. Na de daadwerkelijke inschrijvingen in oktober kunnen pas definitieve conclusies worden getrokken, de ervaring leert dat zich nog forse fluctuaties voordoen ten opzichte van de vooraanmeldingen in mei. In het hbo is het totaal aantal internationale studenten overigens relatief laag.

De factsheet over de vooraanmeldingen t/m 3 mei is hieronder te downloaden