Actualiteit

VH bepleit extra investeringen lerarenopleidingen

De Vereniging Hogescholen vraagt de Tweede Kamer om een impuls te geven aan de lerarenopleidingen. “Willen we het lerarentekort oplossen, dan moeten we het aantrekkelijker maken om leraar te worden, te zijn én te blijven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen. Deze week debatteert de Tweede Kamer over het lerarenbeleid.

Op de lerarenopleidingen van de hogescholen wordt ongeveer negentig procent van alle leraren opgeleid voor het basis- en voorgezet onderwijs en het mbo. Die opleidingen worden niet alleen bevolkt door studenten vanuit het voortgezet onderwijs, maar steeds vaker ook door zij-instromers: volwassenen die zich vanuit een ander beroep willen om- bij- of herscholen voor een loopbaan in het onderwijs. De VH verwacht dat die laatste groep in de komende tijd flink zal groeien, omdat de arbeidsmarkt, mede door de coronacrisis, snel verandert.

Dat biedt kansen om het lerarentekort te helpen verminderen. In de plannen de plannen van het hbo springt in het oog dat de lerarenopleidingen studenten en zij-instromers een individuele route naar het leraarschap willen bieden. Het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen, dat de minister van OCW op 12 oktober 2020 sloot met de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten, is een belangrijke stap in deze richting. Om lerarenopleidingen aantrekkelijker te maken wordt volop gewerkt aan het invoeren van gepersonaliseerde leerroutes voor leraren-in-spé. “Als iemand aan een opleiding begint, willen we veel meer uitgaan van wat iemand al kan.”, zegt Maurice Limmen.

Om het beroep van leraar ook op de lange termijn aantrekkelijk te maken en te houden is het hard nodig dat leraren gebruik kunnen maken van de doorlopende leerlijnen op het gebied van opleiden, begeleiden en professionaliseren. Maurice Limmen: “We willen leraren hun hele loopbaan uitnodigen en stimuleren om hun kennis, inzichten en vaardigheden aan te vullen en te vernieuwen. Dat is goed voor leerlingen, goed voor de leraar, goed voor de kwaliteit van ons onderwijs.”

Gerelateerd

Herijkt Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift voor zij-instromers mbo vastgesteld

Article

De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hebben de herijkte versie van het Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift (PDG) formeel vastgesteld. Vakbekwame beroepsbeoefenaren kunnen zich door middel van een PDG-traject kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG voorziet in hun bekwaamheid wat betreft de pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden. 

Lees meer

Een lerarenopleiding die beter past bij zij-instromers

Article

Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan, dat spreken de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en minister Van Engelshoven (OCW) af in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Zo gaan lerarenopleidingen in het hbo en het wo meer kennis delen over het lesgeven aan volwassenen zodat zij-instromers onderwijs krijgen dat voor hen werkt. Zij-instromers krijgen zo een opleiding die rekening houdt met hun ervaring en die vrijstellingen geeft waar dat kan. 

Lees meer

Studenten kunnen scholieren helpen achterstanden in te lopen

Article

Studenten kunnen basisschoolleerlingen en middelbare scholieren gaan helpen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis. Dat hebben onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven afgesproken met de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Lees meer