Actualiteit

VH bepleit extra investeringen lerarenopleidingen

De Vereniging Hogescholen vraagt de Tweede Kamer om een impuls te geven aan de lerarenopleidingen. “Willen we het lerarentekort oplossen, dan moeten we het aantrekkelijker maken om leraar te worden, te zijn én te blijven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen. Deze week debatteert de Tweede Kamer over het lerarenbeleid.

Op de lerarenopleidingen van de hogescholen wordt ongeveer negentig procent van alle leraren opgeleid voor het basis- en voorgezet onderwijs en het mbo. Die opleidingen worden niet alleen bevolkt door studenten vanuit het voortgezet onderwijs, maar steeds vaker ook door zij-instromers: volwassenen die zich vanuit een ander beroep willen om- bij- of herscholen voor een loopbaan in het onderwijs. De VH verwacht dat die laatste groep in de komende tijd flink zal groeien, omdat de arbeidsmarkt, mede door de coronacrisis, snel verandert.

Dat biedt kansen om het lerarentekort te helpen verminderen. In de plannen de plannen van het hbo springt in het oog dat de lerarenopleidingen studenten en zij-instromers een individuele route naar het leraarschap willen bieden. Het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen, dat de minister van OCW op 12 oktober 2020 sloot met de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten, is een belangrijke stap in deze richting. Om lerarenopleidingen aantrekkelijker te maken wordt volop gewerkt aan het invoeren van gepersonaliseerde leerroutes voor leraren-in-spé. “Als iemand aan een opleiding begint, willen we veel meer uitgaan van wat iemand al kan.”, zegt Maurice Limmen.

Om het beroep van leraar ook op de lange termijn aantrekkelijk te maken en te houden is het hard nodig dat leraren gebruik kunnen maken van de doorlopende leerlijnen op het gebied van opleiden, begeleiden en professionaliseren. Maurice Limmen: “We willen leraren hun hele loopbaan uitnodigen en stimuleren om hun kennis, inzichten en vaardigheden aan te vullen en te vernieuwen. Dat is goed voor leerlingen, goed voor de leraar, goed voor de kwaliteit van ons onderwijs.”

Gerelateerd

Specialisatie maakt pabo-opleiding aantrekkelijker

Article

Er komt een landelijk specialisatiemodel voor pabo-studenten die zich in hun opleiding ook toeleggen in onderwijs aan jongere of juist de oudere kinderen van de basisschool. Dit model gaat pabo’s helpen om de specialisatie vorm te geven. Leraren die al voor de klas staan en zich willen bijscholen, gaan het model in de toekomst ook gebruiken. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Dit kan toekomstige leraren een ander carrièreperspectief geven: verdieping in hun vak, terwijl ze toch breed opgeleid op de arbeidsmarkt komen. Dat maakt het vak aantrekkelijker, wat kan helpen bij de aanpak van het lerarentekort.”

Lees meer

Nog stappen te zetten voor meer flexibiliteit lerarenopleidingen

Article

Tijdens de werkconferentie over het in 2020 ondertekende Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen, vandaag in Utrecht, hebben de Vereniging Hogescholen (VH), de Universiteiten van Nederland (UNL) samen met minister Dijkgraaf en vertegenwoordigers van het onderwijswerkveld de balans opgemaakt van twee jaar werk. 

Lees meer

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Article

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Lees meer